ไม่มีสินค้าในตะกร้า
 

โปรแกรมบัญชี EASY-ACC

product11_180x2002

ชุดรวม Standard

ในชุดประกอบด้วยโปรแกรมบัญชีแยกประเภท / สินค้าคงคลัง / เจ้าหนี้ / ลูกหนี้ / ออกใบกำกับ / ซื้อสินค้าบัตรลงทะเบียน และคู่มือการใช้งานอย่างละเอียด


ราคาขาย ยังไม่รวม Vat: 16,000.00 ฿

product1-net2

ชุดรวม Network

สำหรับใช้งาน 10 เครื่องพร้อมกัน ในชุดประกอบด้วย โปรแกรมบัญชีแยกประเภท/สินค้าคงคลัง/เจ้าหนี้/ลูกหนี้/ออกใบกำกับ / ซื้อสินค้า


ราคาขาย ยังไม่รวม Vat: 26,000.00 ฿

product1-bi_200x200

โปรแกรมออกใบกำกับ ชุดStandard

สำหรับการใช้งานโปรแกรมขายสินค้าและออกใบกำกับ ประกอบด้วย โปรแกรมสินค้าคงคลัง และ โปรแกรมลูกหนี้และรายได้ ** รับบัตรกำนัลเซ็นทรัล มูลค่า 500 บาท **


ราคาขาย ยังไม่รวม Vat: 8,000.00 ฿

business-soft-0184

EASY-ACC Flash Drive Edition

เป็นอุปกรณ์ Flash Drive ที่ติดตั้งโปรแกรม EASY-ACC Accounting System for Windows ไว้เรียบร้อยแล้ว เพียงแต่เสียบอุปกรณ์เข้ากับช่อง USB ของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ท่านใช้อยู่ ก็สามารถเรียกใช้โปรแกรมได้โดยไม่ต้องติดตั้งใดๆ ทั้งสิ้น พร้อมงานทางด้านบัญชีได้เต็มรูปแบบ **เฉพาะสั่งซื้อ online เท่านั้น


ราคาขาย ยังไม่รวม Vat: 8,000.00 ฿

product1-gl26

ชุดแยก General Ledger 1 User

สำหรับการใช้งานเฉพาะโปรแกรมบัญชีแยกประเภท (General Ledger) เท่านั้น ในชุดประกอบด้วย ซีดีสำหรับติดตั้งโปรแกรม คู่มือการใช้งาน และ บัตรลงทะเบียน EASY-ACC


ราคาขาย ยังไม่รวม Vat: 4,000.00 ฿

product1-ic3

ชุดแยก Inventory Control 1 User

สำหรับการใช้งานเฉพาะโปรแกรมสินค้าคงคลังเท่านั้น (ใช้ร่วมกับโปรแกรมลูกหนี้ฯ เพื่อใช้งานโปรแกรมขายสินค้าและออกใบกำกับ หรือ ใช้ร่วมกับโปรแกรมเจ้าหนี้ฯ เพื่อใช้งานโปรแกรมซื้อสินค้า


ราคาขาย ยังไม่รวม Vat: 4,000.00 ฿

product1-ap2

ชุดแยก Accounting Payable 1 User

สำหรับการใช้งานเฉพาะโปรแกรมเจ้าหนี้และค่าใช้จ่าย เท่านั้น (ใช้ร่วมกับโปรแกรมสินค้าคงคลัง เพื่อใช้งานโปรแกรมซื้อสินค้าได้)


ราคาขาย ยังไม่รวม Vat: 4,000.00 ฿

product1-ar3

ชุดแยก Accounting Receivable 1 User

สำหรับการใช้งานเฉพาะโปรแกรมลูกหนี้และรายได้ เท่านั้น (ใช้ร่วมกับโปรแกรมสินค้าคงคลัง เพื่อใช้งานโปรแกรมขายสินค้าและออกใบกำกับได้)


ราคาขาย ยังไม่รวม Vat: 4,000.00 ฿

product2-gl2

ชุดแยก GL Network 10 Users

สำหรับการใช้งานเฉพาะโปรแกรมบัญชีแยกประเภท General Ledger เท่านั้น ใช้งาน 10 เครื่องพร้อมกัน ในชุดประกอบด้วย คู่มือการใช้งาน และ บัตรลงทะเบียน EASY-ACC ** รับบัตรกำนัลเซ็นทรัล มูลค่า 500 บาท **


ราคาขาย ยังไม่รวม Vat: 6,500.00 ฿

product2-ic

ชุดแยก IC Network 10 Users

สำหรับการใช้งานเฉพาะโปรแกรมสินค้าคงคลัง Inventory Control เท่านั้น ใช้งาน 10 เครื่องพร้อมกัน ในชุดประกอบด้วย คู่มือการใช้งาน และ บัตรลงทะเบียน EASY-ACC ** รับบัตรกำนัลเซ็นทรัล มูลค่า 500 บาท **


ราคาขาย ยังไม่รวม Vat: 6,500.00 ฿

product2-ap

ชุดแยก AP Network 10 User

สำหรับการใช้งานเฉพาะโปรแกรมเจ้าหนี้และค่าใช้จ่าย เท่านั้น ใช้งาน 10 เครื่องพร้อมกัน (ใช้ร่วมกับโปรแกรมสินค้าคงคลัง เพื่อใช้งานโปรแกรมซื้อสินค้าได้) ** รับบัตรกำนัลเซ็นทรัล มูลค่า 500 บาท **


ราคาขาย ยังไม่รวม Vat: 6,500.00 ฿

product2-ar

ชุดแยก AR Network 10 Users

สำหรับการใช้งานเฉพาะโปรแกรมลูกหนี้และรายได้ เท่านั้น ใช้งาน 10 เครื่องพร้อมกัน ในชุดประกอบด้วย คู่มือการใช้งาน และ บัตรลงทะเบียน EASY-ACC (ใช้ร่วมกับโปรแกรมสินค้าคงคลัง เพื่อใช้งานโปรแกรมขายสินค้าและออกใบกำกับได้) ** รับบัตรกำนัลเซ็นทรัล มูลค่า 500 บาท **


ราคาขาย ยังไม่รวม Vat: 6,500.00 ฿


โปรแกรมเงินเดือนและค่าแรง

payroll-best

EASY-ACC Payroll Standalone

ประกอบด้วย ซีดีสำหรับติดตั้งโปรแกรม บัตรลงทะเบียน และคู่มือการใช้งาน


ราคาขาย ยังไม่รวม Vat: 9,000.00 ฿

payroll10-2

EASY-ACC Payroll Network Version 10 Users

ใช้งานได้ 10 เครื่องพร้อมกัน ประกอบด้วย ซีดีสำหรับติดตั้งโปรแกรม บัตรลงทะเบียน และคู่มือการใช้งาน


ราคาขาย ยังไม่รวม Vat: 20,000.00 ฿

business-soft-0209

EASY-ACC Payroll Flash Drive Edition

เป็นอุปกรณ์ Flash Drive ที่ติดตั้งโปรแกรม EASY-ACC Payroll for Windows ไว้เรียบร้อยแล้ว เพียงแต่เสียบอุปกรณ์เข้ากับช่อง USB ของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ท่านใช้อยู่ ก็สามารถเรียกใช้โปรแกรมได้โดยไม่ต้องติดตั้งใดๆ ทั้งสิ้น พร้อมงานทางด้านเงินเดือนได้เต็มรูปแบบ **เฉพาะสั่งซื้อ online เท่านั้น


ราคาขาย ยังไม่รวม Vat: 4,500.00 ฿


โปรแกรมขายปลีก ณ จุดขาย

product3

EASY-ACC Point of Sale 1 User

โปรแกรมขายปลีก ณ จุดขาย EASY-ACC Point of Sale สำหรับ 1 Users เหมาะอย่างยิ่งสำหรับกิจการค้าปลีกและกิจการให้บริการทุกประเภท ที่ต้องการความรวดเร็วและเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการลูกค้า ** รับบัตรกำนัลเซ็นทรัล มูลค่า 500 บาท **


ราคาขาย ยังไม่รวม Vat: 8,000.00 ฿

point10-1

EASY-ACC Point of Sale 5 Users

โปรแกรมขายปลีก ณ จุดขาย EASY-ACC Point of Sale สำหรับ 5 User เหมาะอย่างยิ่งสำหรับกิจการค้าปลีกและกิจการให้บริการทุกประเภท ที่ต้องการความรวดเร็วและเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการลูกค้า ** รับบัตรกำนัลเซ็นทรัล มูลค่า 2,000 บาท **


ราคาขาย ยังไม่รวม Vat: 20,000.00 ฿


แบบฟอร์มใบกำกับสำเร็จรูป

invoice-a11

ใบกำกับ EASY-ACC แบบ 3 ชั้น ขนาด 9x11 นิ้ว ไม่มีหัวใบกำกับ

ใบกำกับ EASY-ACC ได้รับการออกแบบโดยคำนึงถึงประโยชน์ต่อการนำไปใช้งาน และความถูกต้องตามระเบียบของกรมสรรพากรเป็นหลัก จำนวน 500 ชุดต่อ 1 กล่อง ราคากล่องละ 1,600 บาท (ไม่รวม VAT) ฟรี ค่าจัดส่ง


ราคาขาย ยังไม่รวม Vat: 1,600.00 ฿

invoice-a22

ใบกำกับ EASY-ACC แบบ 5 ชั้น ขนาด 9x11 นิ้ว มีหัวใบกำกับ

ใบกำกับ EASY-ACC ได้รับการออกแบบโดยคำนึงถึงประโยชน์ต่อการนำไปใช้งาน และความถูกต้องตามระเบียบของกรมสรรพากรเป็นหลัก จำนวน 500 ชุดต่อ 1 กล่อง ราคากล่องละ 2,300 บาท (ไม่รวม VAT) ฟรี ค่าจัดส่ง


ราคาขาย ยังไม่รวม Vat: 2,300.00 ฿

invoice-a3

ใบกำกับ EASY-ACC แบบ 3 ชั้น ขนาด 9x6 นิ้ว ไม่มีหัวใบกำกับ

ใบกำกับ EASY-ACC ได้รับการออกแบบโดยคำนึงถึงประโยชน์ต่อการนำไปใช้งาน และความถูกต้องตามระเบียบของกรมสรรพากรเป็นหลัก จำนวน 500 ชุดต่อ 1 กล่อง ราคากล่องละ 900 บาท (ไม่รวม VAT) ฟรี ค่าจัดส่ง


ราคาขาย ยังไม่รวม Vat: 900.00 ฿

invoice-a5

ใบจ่ายเงินเดือน EASY-ACC แบบ 3 ชั้น Enclose

บจ่ายเงินเดือน EASY-ACC แบบ 3 ชั้น Enclose ได้รับการออกแบบโดยคำนึงถึงประโยชน์ต่อการนำไปใช้งาน ในส่วนของพนักงานจะปกปิดไม่ให้เห็นเงินเดือน จำนวน 500 ชุดต่อ 1 กล่อง ราคากล่องละ 1,350 บาท (ไม่รวม VAT) ฟรี ค่าจัดส่ง


ราคาขาย ยังไม่รวม Vat: 1,350.00 ฿

invoice-a4

ใบจ่ายเงินเดือน EASY-ACC แบบ 2 ชั้น

ใบจ่ายเงินเดือน EASY-ACC แบบ 2 ชั้น ได้รับการออกแบบโดยคำนึงถึงประโยชน์ต่อการนำไปใช้งาน จำนวน 500 ชุดต่อ 1 กล่อง ราคากล่องละ 680 บาท (ไม่รวม VAT) ฟรี ค่าจัดส่ง


ราคาขาย ยังไม่รวม Vat: 680.00 ฿


อุปกรณ์เสริม POS

3

เครื่องพิมพ์สลิป EPSON TM-U220

เครื่องพิมพ์ใบเสร็จกระดาษ 1 ม้วน ชนิดหัวเข็ม 9 เข็ม


ราคาขาย ยังไม่รวม Vat: 12,000.00 ฿

2

ลิ้นชักเก็บเงินอัตโนมัติ POSIFLEX รุ่น 4104

ลิ้นชักเก็บเงินที่ใช้กับโปรแกรมขายปลีก ณ จุดขาย EASY-ACC Point of Sale


ราคาขาย ยังไม่รวม Vat: 5,500.00 ฿

1

Scanner Symbol LS 2208

เครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบมือถือ เลเซอร์ 1 เส้น เหมาะสำหรับ งานทั่วไป supermarket , minimart และห้องสมุด


ราคาขาย ยังไม่รวม Vat: 5,000.00 ฿


อัพเกรดโปรแกรม

product1

อัพเกรดโปรแกรมระบบบัญชี EASY-ACC

สำหรับผู้ที่เคยใช้โปรแกรมบัญชี EASY-ACC เวอร์ชั่นก่อนหน้านี้มาก่อน โดยใช้ Serial number เดิมในการอัพเกรด ในชุดประกอบด้วย โปรแกรมบัญชีแยกประเภท/สินค้าคงคลัง/เจ้าหนี้/ลูกหนี้/ออกใบกำกับ/ซื้อสินค้า ประกอบด้วย ซีดีสำหรับติดตั้งโปรแกรม บัตรลงทะเบียน และคู่มือการใช้งาน 5 เล่ม


ราคาขาย ยังไม่รวม Vat: 8,000.00 ฿

product1-net2

อัพเกรดโปรแกรมระบบบัญชี EASY-ACC NETWORK 10 Users

สำหรับผู้ที่เคยใช้โปรแกรมบัญชี EASY-ACC ชุด Network 10 users เวอร์ชั่นก่อนหน้านี้มาก่อน โดยใช้ Serial number เดิมในการอัพเกรด ในชุดประกอบด้วย โปรแกรมบัญชีแยกประเภท/สินค้าคงคลัง/เจ้าหนี้/ลูกหนี้/ออกใบกำกับ/ซื้อสินค้า ใช้งานได้ 10 เครื่องพร้อมกัน ประกอบด้วย ซีดีสำหรับติดตั้งโปรแกรม บัตรลงทะเบียน และคู่มือการใช้งาน 5 เล่ม


ราคาขาย ยังไม่รวม Vat: 10,000.00 ฿

payroll

อัพเกรดโปรแกรมเงินเดือนและค่าแรง Stand Alone

สำหรับผู้ที่เคยใช้โปรแกรมเงินเดือนและค่าแรง EASY-ACC Payroll เวอร์ชั่นก่อนหน้านี้มาก่อน โดยใช้ Serial number เดิมในการอัพเกรด ประกอบด้วย ซีดีสำหรับติดตั้งโปรแกรม บัตรลงทะเบียน และคู่มือการใช้งานอย่างละเอียด


ราคาขาย ยังไม่รวม Vat: 4,500.00 ฿

payroll10-2

อัพเกรดโปรแกรม EASY-ACC PAYROLL NETWORK 10 Users

สำหรับผู้ที่เคยใช้โปรแกรมเงินเดือนและค่าแรง EASY-ACC Payroll ชุด Network 10 users เวอร์ชั่นก่อนหน้านี้มาก่อน โดยใช้ Serial number เดิมในการอัพเกรด ใช้งานได้ 10 เครื่องพร้อมกันประกอบด้วย ซีดีสำหรับติดตั้งโปรแกรม บัตรลงทะเบียน และคู่มือการใช้งานอย่างละเอียด


ราคาขาย ยังไม่รวม Vat: 10,000.00 ฿