ไม่มีสินค้าในตะกร้า
 

EASY-ACC Payroll Flash Drive Edition

เป็นอุปกรณ์ Flash Drive ที่ติดตั้งโปรแกรม EASY-ACC Payroll for Windows ไว้เรียบร้อยแล้ว เพียงแต่เสียบอุปกรณ์เข้ากับช่อง USB ของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ท่านใช้อยู่ ก็สามารถเรียกใช้โปรแกรมได้โดยไม่ต้องติดตั้งใดๆ ทั้งสิ้น พร้อมงานทางด้านบัญชีได้เต็มรูปแบบ **จำหน่ายให้เฉพาะผู้สั่งซื้อโปรแกรมเงินเดือนและค่าแรง EASY-ACC Payroll (ทั้ง Standalone และ Network Version) แล้วเท่านั้น และกำหนดสิทธิในการสั่งซื้อ คือ 1 Serial ต่อ 1 ชิ้น
Description

EASY-ACC Payroll Flash Drive Edition เป็นอุปกรณ์ Flash Drive ที่ติดตั้งโปรแกรม EASY-ACC Payroll for Windows ไว้เรียบร้อยแล้ว เพียงแต่เสียบอุปกรณ์เข้ากับช่อง USB ของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ท่านใช้อยู่ ก็สามารถเรียกใช้โปรแกรมได้โดยไม่ต้องติดตั้งใดๆ ทั้งสิ้น พร้อมงานทางด้านบัญชีได้เต็มรูปแบบ