ไม่มีสินค้าในตะกร้า
 

โปรแกรมบัญชี EASY-ACC

product11_180x2002

ชุดรวม Standard

ในชุดประกอบด้วยโปรแกรมบัญชีแยกประเภท / สินค้าคงคลัง / เจ้าหนี้ / ลูกหนี้ / ออกใบกำกับ / ซื้อสินค้าบัตรลงทะเบียน และคู่มือการใช้งานอย่างละเอียด


ราคาขาย ยังไม่รวม Vat: 17,120.00 ฿

product1-net2

ชุดรวม Network

สำหรับใช้งาน 10 เครื่องพร้อมกัน ในชุดประกอบด้วย โปรแกรมบัญชีแยกประเภท/สินค้าคงคลัง/เจ้าหนี้/ลูกหนี้/ออกใบกำกับ / ซื้อสินค้า


ราคาขาย ยังไม่รวม Vat: 27,820.00 ฿

product1-bi_200x200

โปรแกรมออกใบกำกับ ชุดStandard

สำหรับการใช้งานโปรแกรมขายสินค้าและออกใบกำกับ ประกอบด้วย โปรแกรมสินค้าคงคลัง และ โปรแกรมลูกหนี้และรายได้


ราคาขาย ยังไม่รวม Vat: 8,560.00 ฿

product1-gl26

ชุดแยก General Ledger 1 User

สำหรับการใช้งานเฉพาะโปรแกรมบัญชีแยกประเภท (General Ledger) เท่านั้น ในชุดประกอบด้วย ซีดีสำหรับติดตั้งโปรแกรม คู่มือการใช้งาน และ บัตรลงทะเบียน EASY-ACC


ราคาขาย ยังไม่รวม Vat: 4,280.00 ฿

product1-ic3

ชุดแยก Inventory Control 1 User

สำหรับการใช้งานเฉพาะโปรแกรมสินค้าคงคลังเท่านั้น (ใช้ร่วมกับโปรแกรมลูกหนี้ฯ เพื่อใช้งานโปรแกรมขายสินค้าและออกใบกำกับ หรือ ใช้ร่วมกับโปรแกรมเจ้าหนี้ฯ เพื่อใช้งานโปรแกรมซื้อสินค้า


ราคาขาย ยังไม่รวม Vat: 4,280.00 ฿

product1-ap2

ชุดแยก Accounting Payable 1 User

สำหรับการใช้งานเฉพาะโปรแกรมเจ้าหนี้และค่าใช้จ่าย เท่านั้น (ใช้ร่วมกับโปรแกรมสินค้าคงคลัง เพื่อใช้งานโปรแกรมซื้อสินค้าได้)


ราคาขาย ยังไม่รวม Vat: 4,280.00 ฿

product1-ar3

ชุดแยก Accounting Receivable 1 User

สำหรับการใช้งานเฉพาะโปรแกรมลูกหนี้และรายได้ เท่านั้น (ใช้ร่วมกับโปรแกรมสินค้าคงคลัง เพื่อใช้งานโปรแกรมขายสินค้าและออกใบกำกับได้)


ราคาขาย ยังไม่รวม Vat: 4,280.00 ฿

product2-gl2

ชุดแยก GL Network 10 Users

สำหรับการใช้งานเฉพาะโปรแกรมบัญชีแยกประเภท General Ledger เท่านั้น ใช้งาน 10 เครื่องพร้อมกัน ในชุดประกอบด้วย คู่มือการใช้งาน และ บัตรลงทะเบียน EASY-ACC


ราคาขาย ยังไม่รวม Vat: 6,955.00 ฿

product2-ic

ชุดแยก IC Network 10 Users

สำหรับการใช้งานเฉพาะโปรแกรมสินค้าคงคลัง Inventory Control เท่านั้น ใช้งาน 10 เครื่องพร้อมกัน ในชุดประกอบด้วย คู่มือการใช้งาน และ บัตรลงทะเบียน EASY-ACC


ราคาขาย ยังไม่รวม Vat: 6,955.00 ฿

product2-ap

ชุดแยก AP Network 10 User

สำหรับการใช้งานเฉพาะโปรแกรมเจ้าหนี้และค่าใช้จ่าย เท่านั้น ใช้งาน 10 เครื่องพร้อมกัน (ใช้ร่วมกับโปรแกรมสินค้าคงคลัง เพื่อใช้งานโปรแกรมซื้อสินค้าได้)


ราคาขาย ยังไม่รวม Vat: 6,955.00 ฿

product2-ar

ชุดแยก AR Network 10 Users

สำหรับการใช้งานเฉพาะโปรแกรมลูกหนี้และรายได้ เท่านั้น ใช้งาน 10 เครื่องพร้อมกัน ในชุดประกอบด้วย คู่มือการใช้งาน และ บัตรลงทะเบียน EASY-ACC (ใช้ร่วมกับโปรแกรมสินค้าคงคลัง เพื่อใช้งานโปรแกรมขายสินค้าและออกใบกำกับได้)


ราคาขาย ยังไม่รวม Vat: 6,955.00 ฿