ไม่มีสินค้าในตะกร้า
 

EASY-ACC FLASH DRIVE EDITION

รูปแบบใหม่ของการใช้งานโปรแกรมบัญชี พร้อมใช้งานทันทีโดยไม่ต้องติดตั้ง

เมนูหลัก โปรแกรมระะบัญชี EASY-ACC Accounting System
EASY-ACC USB Flash Drive Edition เป็นอุปกรณ์ Flash Drive ที่ติดตั้งโปรแกรม EASY-ACC Accounting System for Windows ไว้เรียบร้อยแล้ว เพียงแต่เสียบอุปกรณ์เข้ากับช่อง USB ของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ท่านใช้อยู่ ก็สามารถเรียกใช้โปรแกรมได้โดยไม่ต้องติดตั้งใดๆ ทั้งสิ้น พร้อมงานทางด้านบัญชีได้เต็มรูปแบบ ตั้งแต่

  • การออกใบกำกับสินค้า/ใบกำกับภาษี
  • ใบสั่งซื้อสินค้า/ใบสั่งจองสินค้า
  • พิมพ์ใบวางบิล/ใบรับวางบิล/ใบโอนสินค้า
  • ควบคุมการรับ-จ่ายเช็ค เงินสด บัตรเครดิต
  • ติดตามยอดหนี้ที่ค้างชำระ / ตรวจสอบสินค้าคงเหลือ
  • พิมพ์เช็คสั่งจ่าย หนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย
  • พิมพ์งบการเงินทุกชนิด ได้แก่ งบดุล งบกำไรขาดทุน งบทดลอง งบต้นทุนการผลิต ฯลฯ
  • สามารถใช้เป็นอุปกรณ์สำหรับใช้งาน ในกรณีฉุกเฉิน ที่โปรแกรมหลัก เกิดมีปัญหา ไม่สามารถเรียกใช้งานได้ ทำงานอย่างต่อเนื่องได้ทันที

 

EASY-ACC Flash Drive Editoin ประกอบด้วย
โปรแกรมบัญชีแยกประเภท โปรแกรมสินค้าคงคลัง โปรแกรมเจ้าหนี้และค่าใช้จ่าย โปรแกรมลูกหนี้และรายได้ โปรแกรมขายสินค้าและออกใบกำกับ และ โปรแกรมซื้อสินค้า สามารถจัดเก็บข้อมูลไว้ภายในตัวของ Flash Drive หรือจะนำไปเชื่อมต่อกับ Hard Disk หรือ Server ได้เช่นกัน พร้อมด้วยคุณสมบัติการทำงานของโปรแกรม EASY-ACC แบบเต็มรูปแบบ

คุณสมบัติ

- ไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมใดๆ เพียงเสียบตัว Flash Drive ก็เรียกใช้งานได้ทันที
- ใช้งานได้บน PC หรือ Notebook ทุกเครื่องที่มีช่อง USB
- ต่อเชื่อมกับข้อมูลเดิมที่อยู่บนฮาร์ดดิสก์ หรือบน File Server ได้
- ใช้เป็นอุปกรณ์สำรองข้อมูล (ตามพื้นที่ที่เหลืออยู่)
- ไฟล์ VDO สอนการใช้งานโปรแกรม
- คู่มือการใช้งานในรูปแบบ PDF FILE
- พร้อม Template รายงานสำหรับเครื่องพิมพ์แบบ Laser และ Dot Matrix
- รองรับ windows ตังแต่ xp ขึ้นไป


* EASY-ACC Accounting System Flashdrive Edition จำหน่ายให้เฉพาะผู้สั่งซื้อโปรแกรมระบบบัญชี EASY-ACC ชุดรวม (ทั้ง Standalone และ Network Version) แล้วเท่านั้น และกำหนดสิทธิในการสั่งซื้อ คือ 1 Serial ต่อ 1 ชิ้น