ไม่มีสินค้าในตะกร้า
 

โปรแกรมเงินเดือนและค่าแรง


ใช้งานได้ 10 เครื่องพร้อมกัน ประกอบด้วย ซีดีสำหรับติดตั้งโปรแกรม บัตรลงทะเบียน และคู่มือการใช้งาน

ราคาขาย ยังไม่รวม Vat: 20,000.00 ฿
ราคามาตรฐาน

ประกอบด้วย ซีดีสำหรับติดตั้งโปรแกรม บัตรลงทะเบียน และคู่มือการใช้งาน

ราคาขาย ยังไม่รวม Vat: 9,000.00 ฿
ราคามาตรฐาน