ถามคำถาม | Advanced Search
Tools
Rss หมวดหมู่

บันทึกรายการรับเงินมัดจำพร้อมทั้งออกใบกำกับภาษีให้ลูกค้า

Views: 8843 Last Updated: 04/07/2012 13:54

ในกรณีที่ขายสินค้า, รับเงินมัดจำพร้อมจัดส่งสินค้าให้ ซึ่งจำเป็นต้องออกใบกำกับภาษีให้ ค่ามัดจำให้กับลูกค้า ตัวอย่างเช่น ขายสินค้าในราคา 10,000 บาท ลูกค้าได้ชำระเงินค่ามัดจำมาให้ 5000 บาท และ จำเป็นต้องออกใบกำกับภาษีเงินค่ามัดจำให้กับลูกค้าจำนวน 5000 บาท เมื่อถึงวันที่ต้องส่งสินค้าให้กับลูกค้า กิจการต้องนำใบกับภาษีให้กับลูกค้าเฉพาะราคาที่หักเงินค่ามัดจำเรียบร้อยแล้ว

  1. ให้สร้างรหัสบัญชีเงินมัดจำขึ้นที่ โปรแกรมบัญชีแยกประเภท โดยกำหนดประเภทเป็น สินทรัพย์หมุนเวียน (01)

  2. จากนั้นให้สร้างรหัสสินค้าเงินมัดจำขึ้นที่ โปรแกรมสินค้าคงคลัง> UPDATE/เพิ่มหรือแก้ไข/แก้ไขแฟ้มสินค้า โดยให้อยู่ในหมวดที่ไม่เกี่ยวข้องกับสินค้าที่ขายให้กับลูกค้าและไม่ต้องมีการตรวจนับสินค้า  3. ให้บันทึกปริมาณสินค้าที่ EDIT/บันทึกรายการประจำวัน โดยเลือกรายการเป็นปรับปรุงและเลือกรหัสสินค้าที่เป็นเงินมัดจำมาบันทึก ส่วนปริมาณสินค้าจะบันทึกลงไปจำนวนเท่าไรก็ได้ ส่วนราคาต้นทุนให้ใส่เป็นศูนย์ เพราะในรหัสสินค้าตัวนี้จะไม่มีการตรวจนับสต๊อค  4. จากนั้นให้ออกใบกำกับเงินค่ามัดจำที่ โปรแกรมขายสินค้าและออกใบกำกับ> EDIT/ออกใบกำกับสินค้า โดยในช่องรหัสสินค้าให้นำรหัสสินค้าเงินมัดจำที่สร้างไว้ในข้อ 2 มาบันทึก โดยราคาสินค้าให้บันทึกเท่ากับจำนวนเงินที่ลูกค้าชำระเงินมา ( 5,000 บาท )  5. เมื่อถึงวันที่ต้องส่งสินค้าและต้องออกใบกำกับภาษีในราคาที่คงเหลือ พร้อมทั้งต้องการให้โปรแกรมตัดยอดสต๊อคสินค้าด้วย ให้บันทึกรายการที่ โปรแกรมขายสินค้าและออกใบกำกับ> EDIT/ออกใบกำกับสินค้า โดยในช่องรหัสสินค้าให้บันทึกรหัสสินค้าที่ขายให้กับลูกค้าเป็นรายการที่ 1 จำนวนเท่ากับราคาขายจริงคือ 10,000 บาท จากนั้นให้เรียกรหัสสินค้าที่เป็นเงินมัดจำมาบันทึกอีกครั้งหนึ่ง โดยในช่องจำนวนเงินให้บันทึกเป็นยอดติดลบเท่ากับที่รับเงินมัดจำมาในตอนแรก (-5000 บาท)  6. จากนั้นให้ยืนยันรายการไปที่ โปรแกรมลูกหนี้ฯและสินค้าคงคลัง และในกรณีที่กำหนดวิธีการยืนยันเป็นแบบ MANUAL ให้เรียกเข้า โปรแกรมบัญชีแยกประเภท แล้วไปทำรายการปรับยอดเงินมัดจำออก พร้อมทั้งปรับยอดขายโดยให้รายการที่ EDIT/สมุดรายวันทั่วไป และบันทึกรายการดังนี้

    - เดบิต บัญชีเงินมัดจำ 5000 บาท
    - เครดิต บัญชีขายสินค้า 5000 บาท

Copyright © Business Soft Co., Ltd. All Rights Reserved. | Privacy Policy | เลขที่ทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ : 0105533127851