ถามคำถาม | Advanced Search
Tools
Rss หมวดหมู่

การตั้งค่าเครื่องพิมพ์ EPSON LQ300

Views: 41525 Last Updated: 12/07/2012 10:14

สำหรับเครื่องพิมพ์รุ่นนี้การกำหนดรหัสจะใช้วิธีการเปลี่ยนค่า SOFT MENU ภายในเครื่อง ซึ่งการตั้งค่า ระบบ เริ่มแรกให้ปิดเครื่องพิมพ์แล้วกดปุ่ม FONTค้างไว้จนกว่าเครื่องจะพิมพ์แล้วปล่อย จากนั้นทำตามคำอธิบายที่อยู่ในระบบเป็นภาษาไทย


สิ่งที่ต้องกำหนดในเครื่องพิมพ์

รหัสตัวอักษรKU 42
ความยาวของกระดาษ11 นิ้ว
เว้นช่องว่างระหว่างแผ่นOFF
เลื่อนฉีกกระดาษอัตโนมัติON หรือ OFF ก็ได้
ทิศทางการพิมพ์กราฟฟิคสองทิศทาง
เลื่อนบรรทัดเองอัตโนมัติON
การต่อเชื่อมเลือกอัตโนมัติ( 30 วินาที )
Bite rate19200 bps
Parity bitNone
Data length8 bits
Etx/AcxOFF
State replyOFF
การพิมพ์ภาษาไทย3 ระดับ
ชดเชยตำแหน่งสระOFF

จากนั้นให้ไปกำหนดรหัสภาษาไทยบนโปรแกรม EASY-ACC ให้สอดคล้องกัน

Copyright © Business Soft Co., Ltd. All Rights Reserved. | Privacy Policy | เลขที่ทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ : 0105533127851