ถามคำถาม | Advanced Search
Tools
Rss หมวดหมู่

พิมพ์แบบยื่น ภงด. ให้ลงพอดีกับกระดาษ A4

Views: 3357 Last Updated: 09/07/2012 15:12

วิธีการตั้งค่า

ถ้าต้องการพิมพ์รายงาน ภงด. 1 ลงในกระดาษ A4 ให้พิมพ์ผ่านโปรแกรม EASY-ACC Report Manager โดยมีวิธีการดังนี้ :

 1. ให้ติดตั้งโปรแกรม EASY-ACC Report manager ลงไป
 2. เรียกเข้าโปรแกรมเงินเดือนและค่าแรง ไปที่เมนู Report / แบบยื่นรายการประจำเดือน 

   
   
 3. เลือกข้อ 1 แบบยื่นรายงาน ภงด. 1 ระบบ งวดประจำเดือน จากนั้นใส่รหัสพนักงาน หน้าจอจะปรากฏ Output Report ให้เลือก FILE


   
 4. ใส่ชื่อ File แล้วกด F10 เพื่อทำการ Save
 5. จากนั้น ให้ไปเรียกโปรแกรม Easy-Acc Report Manager เพื่อทำการสั่งพิมพ์ รายงาน

Copyright © Business Soft Co., Ltd. All Rights Reserved. | Privacy Policy | เลขที่ทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ : 0105533127851