ถามคำถาม | Advanced Search
Tools
Rss หมวดหมู่

ขณะเข้าไปเรียกดูสรุปรายการรับชำระเงิน กลับไม่ปรากฏรายการที่เป็นเช็คแสดงออกมา

Views: 3762 Last Updated: 10/07/2012 15:35

ในโปรแกรมลูกหนี้และรายได้ เมื่อทำการชำระเงินเป็นเช็คแล้ว ขณะเข้าไปเรียกดูสรุปรายการรับชำระเงิน กลับไม่ปรากฏรายการที่เป็นเช็คแสดงออกมา

วิธีการแก้ไข

เนื่องจากเมื่อได้มีการชำระเงินเป็นเช็คเรียบร้อยแล้ว โปรแกรมจะไม่แสดงรายงานการชำระเงินออกมาให้ทันที แต่จะไปแสดงอยู่ในเช็ครับล่วงหน้าก่อน ดังนั้นขั้นตอนที่คุณจะต้องทำคือ ไปที่หัวข้อ EDIT / ปรับปรุงเช็ครับล่วงหน้า ทำการปรับปรุงเช็คให้เสร็จเรียบร้อยเสียก่อน หลังจากนั้นคุณสามารถดูรายงานสรุปรายการชำระเงินได้ทันที

 

Copyright © Business Soft Co., Ltd. All Rights Reserved. | Privacy Policy | เลขที่ทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ : 0105533127851