ถามคำถาม | Advanced Search
Tools
Rss หมวดหมู่

ได้รับชำระเงินเป็นเช็ค แล้วได้ทำการปรับปรุงเช็คใบนั้น แต่ลงวันที่การปรับปรุงผิดไป

Views: 6164 Last Updated: 10/07/2012 15:44

  1. หากมีการปรับปรุงวันที่ในเช็คผิด วิธีแก้ไขคือต้องไปที่ Others /ลบหรือแก้ไขรายการบันทึก /รายการชำระเงิน 

     


  2. เลือกรายการที่ต้องการ คลิกขวา หรือ กด F6 ลบรายการชำระเงินนั้นออก  แล้วจึงทำรายการชำระเงินใหม่ และปรับปรุงเช็คใหม่โดยลงวันที่ให้ถูกต้อง

Copyright © Business Soft Co., Ltd. All Rights Reserved. | Privacy Policy | เลขที่ทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ : 0105533127851