ถามคำถาม | Advanced Search
Tools
Rss หมวดหมู่

ลบรายการชำระเงินไม่ได้ ขึ้นข้อความว่า กรุณาลบใบกำกับแทน

Views: 4852 Last Updated: 10/07/2012 15:54

ต้องการลบรายการชำระเงิน แต่ทำไมโปรแกรมจึงแสดงข้อผิดพลาดว่า "กรุณาลบใบกำกับแทน" เนื่องจากท่านได้บันทึกรายการใบกำกับในโปรแกรมลูกหนี้และค่าใช้จ่าย ที่เมนู Edit / บันทึกรายการประจำวัน โดยเลือกหัวข้อ เงินสด ดังนั้น จึงทำให้ไม่สามารถลบรายการชำระเงินได้ โปรแกรมจึงแสดงข้อความว่า "กรุณาลบใบกำกับแทน"

 

วิธีการแก้ไข

  1. ให้ไปลบรายการใบกำกับนั้นแทน ที่ เมนู OTHERS / ลบหรือแก้ไขรายการบันทึก / รายการใบกำกับ  2. ให้เลื่อนแถบแสงไปยัง ใบกำกับที่ต้องการลบ แล้วคลิกขวา หรือ กด F6 โปรแกรมจะแสดงข้อความว่า "คุณต้องการลบ ?" ให้ตอบ YES

  3. แต่ในกรณีที่ไม่ได้บันทึกใบกำกับจากโปรแกรมลูกหนี้ จะขึ้นข้อความ ดังนี้Copyright © Business Soft Co., Ltd. All Rights Reserved. | Privacy Policy | เลขที่ทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ : 0105533127851