ถามคำถาม | Advanced Search
Tools
Rss หมวดหมู่

การบันทึกรายการขายที่มีทั้งสินค้าที่มี VAT และไม่มี VAT อยู่ในใบกำกับเดียวกัน

Views: 11429 Last Updated: 10/07/2012 16:16

วิธีการกำหนดค่าในตัวโปรแกรม

  1. เรียกเข้าโปรแกรม ลูกหนี้และรายได้ ไปที่หัวข้อ EDIT / บันทึกรายการประจำวัน จากนั้นให้บันทึกรายละเอียด ในช่อง ภาษีขาย หน้าจอจะแสดง 7 % ให้ บันทึก จำนวนภาษีที่จะต้องเสียลงในช่องนี้ กด Enter โปรแกรมจะแสดง ข้อความว่า " จำนวนเงินยกเว้นภาษี { } " ดังรูป

     

  2. เลื่อนเมนู ไปที่หัวข้อ REPORT / พิมพ์รายงานภาษีขาย จากนั้นคลิกถูกตรง "แสดงค่าสินค้ายกเว้นภาษี" เพื่อเป็นการ กำหนดค่าในตัวโปรแกรมลูกหนี้และรายได้ ให้รายงานภาษีขาย แสดงค่าสินค้ายกเว้นภาษีCopyright © Business Soft Co., Ltd. All Rights Reserved. | Privacy Policy | เลขที่ทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ : 0105533127851