ถามคำถาม | Advanced Search
Tools
Rss หมวดหมู่

การพิมพ์จ่าหน้าซองจดหมาย

Views: 11513 Last Updated: 12/07/2012 10:22

โปรแกรม EASY-ACC สามารถพิมพ์จ่าหน้าซองจดหมายของลูกค้าได้จากโปรแกรม เพื่อเพิ่มความสะดวกให้กับผู้ใช้งานในกรณีที่ต้องการส่งเอกสารให้กับลูกค้า โดยมีขั้นตอนดังนี้

  1. เข้าไปที่โปรแกรมลูกหนี้และค่าใช้จ่าย หรือ โปรแกรมขายสินค้าและออกใบกำกับ เลือก update>เพิ่ม/แก้ไขแฟ้มลูกค้า  2. ให้คลิก พิมพ์  3. จากนั้นโปรแกรมจะขึ้นหน้าจอ List of customer ให้เลือก drop down ตรงคำว่าพิมพ์ เปลี่ยนเป็น พิมพ์จ่าหน้าซองจดหมาย  4. จะเห็นได้ว่า โปรแกรมเปลี่ยนชื่อหน้าจอเป็น print label แทน จากนั้นก็ใส่รหัสลูกค้าที่ต้องการพิมพ์  5. จะได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ

Copyright © Business Soft Co., Ltd. All Rights Reserved. | Privacy Policy | เลขที่ทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ : 0105533127851