ถามคำถาม | Advanced Search
Tools
Rss หมวดหมู่

คำถามที่พบบ่อย

1 โปรแกรม EASY-ACC มีข้อความแจ้งให้อัพเดทต้องทำอย่างไร Featured

เมื่อเรียกโปรแกรมแล้วมีข้อความแจ้งเตือนการอัพเดท ให้ปฏิบัติดังนี้ 1. ในกรณีที่ใช้งานบนระบบ…

2 คำถามที่พบบ่อย Featured

เครื่องคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสมสำหรับการใช้โปรแกรมบัญชี EASY-ACC ระบบปฏิบัติการ Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10 (ทั้ง…

3 วิธีปิดการทำงานของ Firewall และ Antivirus แบบต่างๆ ชั่วคราวในระหว่างการติดตั้งโปรแกรม EASY-ACC

เนื่องจากโปรแกรม EASY-ACC จะต้องมีการติดตั้ง Protection ก่อนจึงจะสามารถทำงานได้ ซึ่งจะต้องมีการติดต่อกับ…

Copyright © Business Soft Co., Ltd. All Rights Reserved. | Privacy Policy | เลขที่ทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ : 0105533127851