ถามคำถาม | Advanced Search
Tools
Rss หมวดหมู่

EASY-ACC Accounting System

1 การปิดบัญชีสิ้นปีเพื่อเริ่มต้นงานปี 2562 หรือมีข้อความ "วันที่บันทึกไม่ถูกต้อง หรือไม่อยู่ในงวดบัญชี" Featured

... ผู้ใช้งานโปรแกรมบนระบบ LAN โปรดทราบ ... ก่อนจะเริ่มต้นการปิดบัญชีและสำรองข้อมูล กรณีที่ใช้งานบนระบบ…

2 เกิดข้อผิดพลาด Exception EConvertError in Module .... is not a valid integer value.

เมื่อเรียกใช้งานโปรแกรม EASY-ACC แล้วเกิดข้อผิดพลาด Exception ECovertError in module xxxx at xxxx is not a valid integer value. สาเหตุ กำหนดรูปแบบวันที่ใน…

3 มีปัญหาเรื่องการเปิดบิล VAT ผิด ใส่ราคาเกินจริงไป เวลาลูกค้าส่งยอดมาน้อยกว่าที่เปิดไปต้อง การทำใบลดหนี้รบกวนแจ้งด้วยว่าต้องทำอย่างไร

สมมุติว่า ออกใบกำกับไปเป็นมูลค่า 9000 บาท แต่ราคาจริงราคา 7500 บาท สามารถทำได้ดังนี้ 1. ไปที่รายการ…

4 การตรวจสอบตำแหน่งของ Customer Template

ในการใช้งานโปรแกรม EASY-ACC บนระบบ LAN ซึ่งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไดรฟ์ไปมาได้ตลอด ทำให้ตัวรายงานที่จะพิมพ์ออกมาผิดพลาดได้…

5 ขึ้น Invalid Template Format ขณะพิมพ์ใบวางบิล

สาเหตุ เกิดจาก Template รายงานเสียหาย หรือ หายไปจากโปรแกรม สามารถทำการแก้ไขได้ตามขั้นตอนดังนี้…

6 บันทึกรายการในโปรแกรมขายสินค้า ใส่วันที่แล้วโปรแกรมค้าง

ในขณะที่ทำการบันทึกรายการใบกำกับ พอใส่วันที่ของใบกำกับแล้วปรากฏว่าโปรแกรมค้างไม่ทำงาน สาเหตุ…

7 การแก้ไขกรณียืนยันรายการจากโปรแกรมขายสินค้า (BI) แล้วไม่ไปแสดงในโปรแกรมสินค้าคงคลัง กับ โปรแกรมลูกหนี้ฯ

กรณีที่มีการบันทึกรายการใบกำกับแล้ว รายการที่บันทึกจากโปรแกรมขายสินค้า (BI) ไม่ไปแสดงที่โปรแกรมสินค้าคงคลัง…

8 พิมพ์ใบวาง​บิลลำดับที่ บิลใบกำกับ พิมพ์แล้วเกิ​นตารางช่อง

เมื่อพิมพ์ใบวางบิลจากโปรแกรมลูกหนี้ (หรือพิมพ์ใบรับวางบิลจากโปรแกรมเจ้าหนี้ฯ) เกิดปัญหาจำนวนใบกำกับเกินกรอบตาราง…

9 ลบรายชื่อลูกค้าที่ไม่ได้มีการซื้อขายเกินกว่า 1 ปีขึ้นไปไม่ได้ มีข้อความว่า " ไม่สามารถลบรายการที่มียอดสะสมไม่เป็นศูนย์ได้"

ต้องการลบรายชื่อลูกค้าที่ไม่ได้มีการซื้อขายเกินกว่า 1 ปีขึ้นไป ต้องทำอย่างไรบ้าง หน้าจอเขียนว่า…

10 ป้อนข้อมูลในโปรแกรมขายสินค้า (BI) แต่ไม่มีรายการใบกำกับในโปรแกรมลูกหนี้ฯ (AR) มีแต่มียอดค้างชำระ

เนื่องจากแฟ้มข้อมูลอาจจะมีปัญหา ให้แก้ไขตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ สำรองข้อมูลทั้งหมดให้เรียบร้อย…

11 วิธีแก้ไขและลงบันทึกเมื่อลูกหนี้มียอดคงค้างติดลบ

วิธีการตรวจสอบ ก่อนอื่นให้ทำการสำรองข้อมูล แล้วจึงเริ่มการประมวลผลตรวจเช็ครายงานสรุปยอดสะสมและยอดคงเหลือ…

12 วิธีค้นหาใบกำกับที่ถึงกำหนดวางบิลอย่างรวดเร็ว

วิธีการค้นหา เรียกโปรแกรมลูกหนี้และรายได้ > ไปที่หัวข้อ Edit ออกใบวางบิล/ใบแจ้งหนี้ กด F8 เพื่อค้นหาใบกำกับที่ถึงกำหนดวางบิล…

13 ลูกค้าชำระเงินไม่ตรงตามยอดค้างชำระ จะบันทึกรายการอย่างไร

วิธีการ เข้าไปที่ Edit/ บันทึกรายการรับชำระเงินโดยเลือกหัวรายการเป็นเช็ค บันทึกรายละเอียดต่างๆ…

14 วิธีบันทึกรับรายการชำระเงินเป็นเช็คต่างจังหวัด และ ธนาคารหักค่าธรรมเนียมเช็ค

รับชำระเงินเป็นเช็คต่างจังหวัดจะบันทึกรายการอย่างไรเพราะมีค่าธรรมเนียมในการเข้าเช็คต่างจังหวัดมาด้วย…

15 การบันทึกรายการขายที่มีทั้งสินค้าที่มี VAT และไม่มี VAT อยู่ในใบกำกับเดียวกัน

วิธีการกำหนดค่าในตัวโปรแกรม เรียกเข้าโปรแกรม ลูกหนี้และรายได้ ไปที่หัวข้อ EDIT / บันทึกรายการประจำวัน…

16 ลบรายการชำระเงินไม่ได้ ขึ้นข้อความว่า กรุณาลบใบกำกับแทน

ต้องการลบรายการชำระเงิน แต่ทำไมโปรแกรมจึงแสดงข้อผิดพลาดว่า "กรุณาลบใบกำกับแทน" เนื่องจากท่านได้บันทึกรายการใบกำกับในโปรแกรมลูกหนี้และค่าใช้จ่าย…

17 ได้รับชำระเงินเป็นเช็ค แล้วได้ทำการปรับปรุงเช็คใบนั้น แต่ลงวันที่การปรับปรุงผิดไป

หากมีการปรับปรุงวันที่ในเช็คผิด วิธีแก้ไขคือต้องไป ที่ Others /ลบหรือแก้ไขรายการบันทึก /รายการชำระเงิน…

18 ความหมายในใบกำกับค้างชำระแยกอายุหนี้ ตรงส่วนของคอลัมน์ที่แสดงเป็นจำนวนวัน

ในโปรแกรมลูกหนี้และรายได้ ในรายงาน ใบกำกับค้างชำระแยกอายุหนี้ ตรงส่วนของคอลัมน์ที่แสดงเป็นจำนวนวัน…

19 ขณะเข้าไปเรียกดูสรุปรายการรับชำระเงิน กลับไม่ปรากฏรายการที่เป็นเช็คแสดงออกมา

ในโปรแกรมลูกหนี้และรายได้ เมื่อทำการชำระเงินเป็นเช็คแล้ว ขณะเข้าไปเรียกดูสรุปรายการรับชำระเงิน…

20 ไม่สามารถแก้ไขรายการที่โอนมาจากโปรแกรมลูกหนี้/โปรแกรมเจ้าหนี้ได้

วิธีแก้ไข รายการค้าที่โอนจากโปรแกรมลูกหนี้และรายได้ เมื่อถูกโอนเข้าสู่โปรแกรมบัญชีแยกประเภทแล้ว…

1 2 3 Next

Copyright © Business Soft Co., Ltd. All Rights Reserved. | Privacy Policy | เลขที่ทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ : 0105533127851