ถามคำถาม | Advanced Search
Tools
Rss หมวดหมู่

EASY-ACC Point of Sale

1 วิธีการขอเพิ่มสิทธิ์การติดตั้งโปรแกรมของ EASY-ACC Point of Sale

กรณีที่สิทธิ์ในการติดตั้งโปรแกรมของคุณใช้ครบ 3 ครั้งแล้ว สามารถทำการขอเพิ่มสิทธิ์ได้ โดยมีขั้นตอนการขอเพิ่มสิทธิ์ดังนี้…

2 วิธีการนำส่งเงินสดระหว่างวัน

ขั้นตอนการนำส่งเงินสดระหว่างวัน ในกรณีที่พนักงานเก็บเงิน ทำหน้าที่เก็บเงินทอนเงินให้กับลูกค้า…

3 การนำสินค้าไปฝากจำหน่ายตามร้านค้าอื่นๆ

การขายฝากหรือการนำสินค้าไปฝากจำหน่ายตามร้านค้า ซึ่งเป็นสถานที่ติดต่อโดยยังไม่มีการชำระเงินจนกว่าจะได้จำหน่ายสินค้านั้นไปแล้ว…

4 บันทึกรายการรับสินค้าคืนในโปรแกรม POS

วิธีการบันทึก ในกรณีที่ทำรายการขายจากโปรแกมขายปลีกหน้าร้านแล้ว ลูกค้านำสินค้ามาคืน สามารถบันทึกรายการที่ลูกค้านำสินค้าคืนโดย…

5 วิธีตรวจสอบการทำงานของลิ้นชักอัตโนมัติ

วิธีการตรวจสอบ เรียกเข้าโปรแกรม ขายปลีก ณ. จุดขาย (POS) เรียกรายการ เมนู UPDATE / กำหนดเครื่องเก็บเงิน…

6 ข้อแตกต่างระหว่าง การยืนยันรายการบันทึกระหว่างแบบแยก กับ แบบรวม

รายละเอียด ยืนยันรายการแบบแยก : ข้อมูลที่ถูกโอนไปหลังการยืนยันจะแสดงรายละเอียดที่โอนไปได้อย่างครบถ้วน…

7 วิธียกเลิกรายการใบกำกับที่ยืนยันไปแล้วในโปรแกรม EASY-ACC Point of Sale

ในกรณีที่มีการยืนยันรายการบันทึกประจำวันไปแล้ว คุณสามารถยกเลิกการยืนยันได้ โดย เรียกโปรแกรม…

8 การกำหนดราคาพิเศษในโปรแกรม และวิธีการใช้งาน

กำหนดราคาสินค้าพิเศษในโปรแกรม มีไว้เพื่อใช้ในกรณีที่กิจการของท่านมีการจัดโปรโมชั่นสินค้าราคาพิเศษให้กับลูกค้า…

9 การกำหนดช่วงเวลาขายใหม่ ในรายงานสรุปรายการขายในแต่ละวัน แยกตามช่วงเวลา

วิธีการแก้ไขช่วงเวลา สามารถทำได้โดย ให้ไปที่หัวข้อ Others/กำหนดช่วงเวลาสรุปยอดขาย ข้อควรระวัง…

10 การติดตั้งลิ้นชักอิเลคทรอนิคกับโปรแกรม EASY-ACC Point of Sale

ลิ้นชักอิเลคทรอนิคเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการต่อเชื่อมกับคอมพิวเตอร์ โดยจะถูกควบคุมการเปิดลิ้นชักโดย…

11 ต้องการบันทึกยอดเงินพร้อมกับคำนวณปริมาณน้ำมันออกมา (ธุรกิจเกี่ยวกับปั้มน้ำมัน)

บริษัททำธุรกิจเกี่ยวกับปั้มน้ำมัน และได้ซื้อโปรแกรม ขายปลีก ณ. จุดขาย ไป ไม่ทราบว่าหากต้องการที่จะบันทึกรายการขายน้ำมันเป็นยอดเงินตามที่ลูกค้าเติม…

12 การนำรายการขายจากเครื่องหนึ่งไปตัดสต็อคอีกเครื่องหนึ่ง (สำหรับระบบแฟรนไชด์)

ในกรณีใช้โปรแกรม POS แยกหลายเครื่อง และไม่ได้ต่อเป็นระบบ LAN เอาไว้ แต่ต้องการตัด Stock ในที่เดียวกัน…

13 ให้พนักงานขายแต่ละคน ใช้เครื่องเก็บเงินได้เพียงเครื่องเดียว

วิธีการแก้ไข ให้ไปกำหนดตรง Update ข้อ6 กำหนดรหัสผู้ใช้เครื่อง โดยเลือกรหัสผู้ใช้เครื่องที่ตรงกับพนักงานขายที่กำหนดไว้…

14 การตั้งค่าเครื่องพิมพ์ EPSON TM 930 II สำหรับ EASY-ACC : Point of Sale

การกำหนดค่าที่เครื่องพิมพ์ สำหรับรุ่นนี้จะมี DIP SWITCH อยู่ 3 ชุดคือ SW1 , SW2 และ SW3 ON OFF SW1 3-8 1-2 SW2 3 1-2,4-8 SW3 7 1-6,8-10 SW1 ตำแหน่งที่…

15 การใช้งาน EASY-ACC Point of Sale กับเครื่อง POS ของ IBM Sure One

การเรียกใช้งานเพื่อให้โปรแกรม EASY-ACC Point of Sale ทำงานร่วมกับเครื่อง IBM Sureone จะต้องเรียกโปรแกรมดังนี้ ECPOS…

16 การจำกัดสิทธิในการทำงานของพนักงาน (สำหรับโปรแกรมขายปลีก ณ จุดขาย)

ในโปรแกรม EASY-ACC Point of Sale มีหน้าที่การทำงานที่หลากหลาย ดังนั้นผู้ที่ดูแลระบบสามารถที่จะกำหนดสิทธิ…

17 ต่อลิ้นชักอัตโนมัติกับ EASY-ACC POS ลิ้นชักจะเปิดออกตลอดเวลา

วิธีการแก้ไข ให้แก้ไขไฟล์ ECPOS.BAT โดยเรียก edit ecpos.bat ขึ้นมา แล้วให้กำหนดค่าของพอร์ตตามภาพ จากนั้นทดลองเรียกเข้าโปรแกรมใหม่อีกครั้ง…

18 การตั้งค่าเครื่องพิมพ์ EPSON TM930 สำหรับ EASY-ACC : Point of Sale

วิธีตั้งค่าเครื่องพิมพ์ EPSON TM 930 ให้ใช้กับโปรแกรม POINT OF SALE โดยการปรับ DSW1,2 ดังนี้ : ON OFF SW1 3,5,6,7,8 1,2,4 SW2 - 1,8 การกำหนดค่าในโปรแกรม…

19 การตั้งค่าเครื่องพิมพ์ EPSON TM300 สำหรับ EASY-ACC : Point of Sale

การตั้งค่าเครื่องพิมพ์ EPSON TM 300 ให้ใช้กับโปรแกรม POINT OF SALE โดยการปรับ SW1 และ SW2 ดังนี้ การกำหนดค่าที่เครื่องพิมพ์…

Copyright © Business Soft Co., Ltd. All Rights Reserved. | Privacy Policy | เลขที่ทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ : 0105533127851