ไม่มีสินค้าในตะกร้า
 

อัพเกรดโปรแกรม

fd

EASY-ACC Payroll Flash Drive Edition

เป็นอุปกรณ์ Flash Drive ที่ติดตั้งโปรแกรม EASY-ACC Payroll for Windows ไว้เรียบร้อยแล้ว เพียงแต่เสียบอุปกรณ์เข้ากับช่อง USB ของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ท่านใช้อยู่ ก็สามารถเรียกใช้โปรแกรมได้โดยไม่ต้องติดตั้งใดๆ ทั้งสิ้น พร้อมงานทางด้านบัญชีได้เต็มรูปแบบ **จำหน่ายให้เฉพาะผู้สั่งซื้อโปรแกรมเงินเดือนและค่าแรง EASY-ACC Payroll (ทั้ง Standalone และ ...


ราคาขาย ยังไม่รวม Vat:

product1

อัพเกรดโปรแกรมระบบบัญชี EASY-ACC

สำหรับผู้ที่เคยใช้โปรแกรมบัญชี EASY-ACC เวอร์ชั่นก่อนหน้านี้มาก่อน โดยใช้ Serial number เดิมในการอัพเกรด ในชุดประกอบด้วย โปรแกรมบัญชีแยกประเภท/สินค้าคงคลัง/เจ้าหนี้/ลูกหนี้/ออกใบกำกับ/ซื้อสินค้า ประกอบด้วย ซีดีสำหรับติดตั้งโปรแกรม บัตรลงทะเบียน และคู่มือการใช้งาน 5 เล่ม


ราคาขาย ยังไม่รวม Vat: 8,000.00 ฿

product1-net2

อัพเกรดโปรแกรมระบบบัญชี EASY-ACC NETWORK 10 Users

สำหรับผู้ที่เคยใช้โปรแกรมบัญชี EASY-ACC ชุด Network 10 users เวอร์ชั่นก่อนหน้านี้มาก่อน โดยใช้ Serial number เดิมในการอัพเกรด ในชุดประกอบด้วย โปรแกรมบัญชีแยกประเภท/สินค้าคงคลัง/เจ้าหนี้/ลูกหนี้/ออกใบกำกับ/ซื้อสินค้า ใช้งานได้ 10 เครื่องพร้อมกัน ประกอบด้วย ซีดีสำหรับติดตั้งโปรแกรม บัตรลงทะเบียน และคู่มือการใช้งาน 5 เล่ม


ราคาขาย ยังไม่รวม Vat: 10,000.00 ฿

payroll

อัพเกรดโปรแกรมเงินเดือนและค่าแรง Stand Alone

สำหรับผู้ที่เคยใช้โปรแกรมเงินเดือนและค่าแรง EASY-ACC Payroll เวอร์ชั่นก่อนหน้านี้มาก่อน โดยใช้ Serial number เดิมในการอัพเกรด ประกอบด้วย ซีดีสำหรับติดตั้งโปรแกรม บัตรลงทะเบียน และคู่มือการใช้งานอย่างละเอียด


ราคาขาย ยังไม่รวม Vat: 4,500.00 ฿

payroll10-2

อัพเกรดโปรแกรม EASY-ACC PAYROLL NETWORK 10 Users

สำหรับผู้ที่เคยใช้โปรแกรมเงินเดือนและค่าแรง EASY-ACC Payroll ชุด Network 10 users เวอร์ชั่นก่อนหน้านี้มาก่อน โดยใช้ Serial number เดิมในการอัพเกรด ใช้งานได้ 10 เครื่องพร้อมกันประกอบด้วย ซีดีสำหรับติดตั้งโปรแกรม บัตรลงทะเบียน และคู่มือการใช้งานอย่างละเอียด


ราคาขาย ยังไม่รวม Vat: 10,000.00 ฿