ไม่มีสินค้าในตะกร้า
 

อัพเกรดโปรแกรม

product1

อัพเกรดโปรแกรมระบบบัญชี EASY-ACC

ในชุดประกอบด้วย โปรแกรมบัญชีแยกประเภท/สินค้าคงคลัง/เจ้าหนี้/ลูกหนี้/ออกใบกำกับ/ซื้อสินค้า ประกอบด้วย ซีดีสำหรับติดตั้งโปรแกรม บัตรลงทะเบียน และคู่มือการใช้งาน 5 เล่ม


ราคาขาย ยังไม่รวม Vat: 6,000.00 ฿

product1-net2

อัพเกรดโปรแกรมระบบบัญชี EASY-ACC NETWORK 10 Users

ในชุดประกอบด้วย โปรแกรมบัญชีแยกประเภท/สินค้าคงคลัง/เจ้าหนี้/ลูกหนี้/ออกใบกำกับ/ซื้อสินค้า ใช้งานได้ 10 เครื่องพร้อมกัน ประกอบด้วย ซีดีสำหรับติดตั้งโปรแกรม บัตรลงทะเบียน และคู่มือการใช้งาน 5 เล่ม


ราคาขาย ยังไม่รวม Vat: 9,000.00 ฿

payroll

อัพเกรดโปรแกรมเงินเดือนและค่าแรง Stand Alone

ประกอบด้วย ซีดีสำหรับติดตั้งโปรแกรม บัตรลงทะเบียน และคู่มือการใช้งานอย่างละเอียด


ราคาขาย ยังไม่รวม Vat: 4,000.00 ฿

payroll10-2

อัพเกรดโปรแกรม EASY-ACC PAYROLL NETWORK 10 Users

ใช้งานได้ 10 เครื่องพร้อมกันประกอบด้วย ซีดีสำหรับติดตั้งโปรแกรม บัตรลงทะเบียน และคู่มือการใช้งานอย่างละเอียด


ราคาขาย ยังไม่รวม Vat: 6,000.00 ฿