fbpx

ไม่มีสินค้าในตะกร้า
 

โปรแกรมเจ้าหนี้และค่าใช้จ่าย EASY-ACC (Account Payable)

ใช้บันทึกบริหารจัดการค่าใช้จ่าย ตรวจสอบการจ่ายเงินสด เช็ค ยอดคงค้าง ออกใบรับวางบิล พิมพ์เช็ค ใบสำคัญจ่าย หนังสือรับรองการหักภาษีฯ (ใช้ร่วมกับโปรแกรมสินค้าคงคลัง เพื่อใช้งานโปรแกรมซื้อสินค้าได้)
Sales price 4,280.00 ฿
Sales price without tax 4,000.00 ฿
ราคามาตรฐาน
Description

สำหรับการใช้งานเฉพาะโปรแกรมเจ้าหนี้และค่าใช้จ่าย เท่านั้น ในชุดประกอบด้วย คู่มือการใช้งาน และ บัตรลงทะเบียน EASY-ACC 

- ในกรณีที่ต้องการบันทึกรายการซื้อ ใบสั่งซื้อ ใบรับวางบิล และเพื่อใช้งานโปรแกรมซื้อสินค้า  คลิกเพื่อดูรายละเอียด ต้องใช้งานร่วมกับโปรแกรมสินค้าคงคลัง คลิกดูรายละเอียด