ไม่มีสินค้าในตะกร้า
 

ชุดแยก Accounting Payable 1 User

สำหรับการใช้งานเฉพาะโปรแกรมเจ้าหนี้และค่าใช้จ่าย เท่านั้น (ใช้ร่วมกับโปรแกรมสินค้าคงคลัง เพื่อใช้งานโปรแกรมซื้อสินค้าได้)
Sales price without tax 4,000.00 ฿
ราคามาตรฐาน
Description

สำหรับการใช้งานเฉพาะโปรแกรมเจ้าหนี้และค่าใช้จ่าย เท่านั้น ในชุดประกอบด้วย คู่มือการใช้งาน และ บัตรลงทะเบียน EASY-ACC 

- ในกรณีที่ต้องการบันทึกรายการซื้อ ใบสั่งซื้อ ใบรับวางบิล และเพื่อใช้งานโปรแกรมซื้อสินค้า  คลิกเพื่อดูรายละเอียด ต้องใช้งานร่วมกับโปรแกรมสินค้าคงคลัง คลิกดูรายละเอียด