fbpx

ไม่มีสินค้าในตะกร้า
 

EASY-ACC Flash Drive Edition

เป็นอุปกรณ์ Flash Drive ที่ติดตั้งโปรแกรม EASY-ACC Accounting System ไว้เรียบร้อยแล้ว เพียงเสียบอุปกรณ์เข้ากับช่อง USB ของเครื่องคอมพิวเตอร์ก็สามารถเรียกใช้โปรแกรมได้ทันที ***สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่มีโปรแกรม EASY-ACC Accounting System ชุด Standard หรือ Network แล้วเท่านั้น 1 สิทธิ์ต่อ 1 ชุด โดยอ้างอิง Serial Number ในการสั่งซื้อ***
Sales price without tax 5,000.00 ฿
ราคามาตรฐาน
Description

โปรแกรมบัญชีแบบพกพา พร้อมใช้งานทันที ไม่ต้องติดตั้ง

EASY-ACC Flash Drive Edition เป็นอุปกรณ์ Flash Drive ที่ติดตั้งโปรแกรม EASY-ACC Accounting System for Windows ไว้เรียบร้อยแล้ว เพียงแต่เสียบอุปกรณ์เข้ากับช่อง USB ของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ท่านใช้อยู่ ก็สามารถเรียกใช้โปรแกรมได้โดยไม่ต้องติดตั้งใดๆ ทั้งสิ้น พร้อมงานทางด้านบัญชีได้เต็มรูปแบบ ตั้งแต่

 

 

 • การออกใบกำกับสินค้า/ใบกำกับภาษี
 • ใบสั่งซื้อสินค้า/ใบสั่งจองสินค้า
 • พิมพ์ใบวางบิล/ใบรับวางบิล/ใบโอนสินค้า
 • ควบคุมการรับ-จ่ายเช็ค เงินสด บัตรเครดิต
 • ติดตามยอดหนี้ที่ค้างชำระ / ตรวจสอบสินค้าคงเหลือ
 • พิมพ์เช็คสั่งจ่าย หนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย
 • พิมพ์งบการเงินทุกชนิด ได้แก่ งบดุล งบกำไรขาดทุน งบทดลอง งบต้นทุนการผลิต ฯลฯ
 • ในกรณีฉุกเฉิน ใช้เป็นอุปกรณ์สำหรับใช้งานเมื่อโปรแกรมหลักเกิดปัญหาใช้งานไม่ได้ ทำให้สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องทันที

  

EASY-ACC Flash Drive Edition ประกอบด้วย
โปรแกรมบัญชีแยกประเภท โปรแกรมสินค้าคงคลัง โปรแกรมเจ้าหนี้และค่าใช้จ่าย โปรแกรมลูกหนี้และรายได้ โปรแกรมขายสินค้าและออกใบกำกับ และ โปรแกรมซื้อสินค้า สามารถจัดเก็บข้อมูลไว้ภายในตัวของ Flash Drive หรือจะนำไปเชื่อมต่อกับ Hard Disk หรือ Server ได้เช่นกัน พร้อมด้วยคุณสมบัติการทำงานของโปรแกรม EASY-ACC แบบเต็มรูปแบบ

 

  

คุณสมบัติ

 • ไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมใดๆ เพียงเสียบตัว Flash Drive ก็เรียกใช้งานได้ทันที
 • ใช้งานได้บน PC หรือ Notebook ทุกเครื่องที่มีช่อง USB
 • ต่อเชื่อมกับข้อมูลเดิมที่อยู่บนฮาร์ดดิสก์ หรือบน File Server ได้
 • ใช้เป็นอุปกรณ์สำรองข้อมูล (ตามพื้นที่ที่เหลืออยู่)
 • ไฟล์ VDO สอนการใช้งานโปรแกรม
 • คู่มือการใช้งานในรูปแบบ PDF FILE
 • พร้อม Template รายงานสำหรับเครื่องพิมพ์แบบ Laser และ Dot Matrix
 • รองรับ windows ตังแต่ xp ขึ้นไป

*** สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่มีโปรแกรม EASY-ACC Accounting System  ชุด Standard หรือ Network แล้วเท่านั้น โดยอ้างอิง Serial number ในการสั่งซื้อพร้อมรับส่วนลดพิเศษ ***