fbpx

ไม่มีสินค้าในตะกร้า
 

โปรแกรมบัญชี EASY-ACC ชุดรวม Network 10 Users

เมื่อติดตั้งบน Server หรือ Lan เรียกใช้งานพร้อมกันได้สูงสุดถึง 10 Users ในชุดประกอบด้วย บัญชีแยกประเภท / สินค้าคงคลัง / เจ้าหนี้ / ลูกหนี้ / ออกใบกำกับ / ซื้อสินค้า บัตรลงทะเบียน และคู่มือการใช้งาน
Sales price 27,820.00 ฿
Sales price without tax 26,000.00 ฿
ราคามาตรฐาน
Description

รองรับงานบัญชีและเพิ่มประสิทธิภาพในงานของท่าน

 เป็นโปรแกรมบัญชีสําเร็จรูปสำหรับธุรกิจ รายละเอียดในทุกๆ ส่วนได้รับการออกแบบไว้อย่างสวยงามครบถ้วน ช่วยให้ท่านสามารถจัดการงานบัญชีที่ยุ่งยากให้ถูกต้อง ตามหลักการบัญชีได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และ ง่ายดาย การทำงานของโปรแกรม ได้จัดเรียงไว้อย่างเป็นขั้นเป็นตอน ตามลำดับการทำงานในแต่ละวัน ทำให้การควบคุมการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และ ตรวจสอบการบันทึกได้อย่างละเอียดทุกขั้นตอน ตั้งแต่การออกใบกำกับสินค้า ใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงิน ใบสั่งซื้อ ใบวางบิล รับจ่ายเช็ค/เงินสด/บัตรเครดิต ลูกหนี้-เจ้าหนี้ สต็อคสินค้า ไปจนถึงการออกงบการเงินทุกชนิด อาทิ งบทดลอง งบกำไรขาดทุน งบดุล งบกระแสเงินสด งบต้นทุนการผลิต (สำหรับกิจการประเภทอุตสาหกรรม) โปรแกรมทำงานแบบ Real Time หลังจากบันทึกรายการเสร็จ สามารถที่จะพิมพ์รายงานต่าง ๆ ได้โดยไม่ต้องประมวลผลใดๆทั้งสิ้น ปรับเปลี่ยนรูปแบบของรายงาน หรือ แก้ไขฟอร์มใบกำกับตามที่กิจการต้องการได้ การรายงานแบบตาราง (Grid Report) ที่จะช่วยให้การจัดเรียงลำดับข้อมูล กำหนดกลุ่ม คัดกรองเฉพาะข้อมูลที่ต้องการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และ ยังนำข้อมูลออกได้หลายรูปแบบ อาทิ TEXT, Excel , HTML เป็นต้น โปรแกรมแสดงผลในรูปแบบของกราฟฟิกที่สวยงาม เข้าใจง่าย มีระบบ ONLINE-HELP ที่อธิบายการทำงานทุกขั้นตอน  ช่วยให้ท่านสามารถเรียนรู้การทำงานของโปรแกรม ได้โดยไม่ต้องมีการฝึกสอนใด ๆ ทั้งสิ้น ซึ่งท่านจะต้องพอใจและนำไปใช้งานได้อย่างแน่นอน

 

ในชุดโปรแกรมประกอบด้วย

 • โปรแกรมบัญชีแยกประเภท
 • โปรแกรมสินค้าคงคลัง
 • โปรแกรมเจ้าหนี้และค่าใช้จ่าย
 • โปรแกรมลูกหนี้และรายได้
 • โปรแกรมขายสินค้าและออกใบกำกับ
 • โปรแกรมซื้อสินค้า

ทุกโปรแกรมแยกการทำงานกันอย่างเป็นอิสระ ทำให้ท่านสามารถเริ่มต้นการใช้งานโปรแกรมใดก่อน-หลังได้ตามต้องการ และมีรหัสผ่านแยกแต่ละโปรแกรมเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในโปรแกรมนั้นได้

 

EASY-ACC ชุด Standard กับชุด Network ต่างกันอย่างไร

EASY-ACC Standard เหมาะสำหรับการใช้โปรแกรมบนคอมพิวเตอร์เครื่องใดเครื่องหนึ่งเพียงเครื่องเดียว แต่ก็สามารถนำไปติดตั้งเป็นระบบ LAN ได้ โดยจะเรียกใช้งานได้พร้อมกัน 3 เครื่อง ส่วน EASY-ACC Network Version สามารถเรียกโปรแกรมใช้งานได้พร้อมกัน 10 เครื่อง

 

ถ้าต้องการใช้งานแบบ LAN โดยมีผู้ใช้ไม่เกิน 3 คนหรือ 3 เครื่อง จำเป็นต้องใช้ชุด Network หรือไม่

โปรแกรมบัญชี EASY-ACC ชุด Standard สามารถใช้งานในระบบ LAN ได้เหมือนกับชุด Network เพียงแต่จำกัดจำนวนยูสเซอร์หรือจำนวนผู้ใช้ไว้ที่ 3 เครื่อง ดังนั้น หากใช้งานแบบ LAN ไม่เกิน 3 ยูสเซอร์ สามารถซื้อชุด Standard ได้โดยไม่มีความแตกต่างใดๆ และหากในอนาคตมีการขยายจำนวนผู้ใช้ สามารถอัพเกรดเป็นระบบ Network แบบ 10 ยูสเซอร์ได้ในภายหลัง (ค่าอัพเกรดก็คือส่วนต่างของชุด Standard กับ Network)

 

 

 

แม้หน้าที่การทำงานหลักของโปรแกรม คือการบริหารจัดการข้อมูลทางบัญชี แต่ด้วยระบบงานทางธุรกิจในปัจจุบัน มีเอกสารที่จะต้องใช้ในการตรวจสอบเพิ่มขึ้นอีกมากมาย ดังนั้น ในทุกขั้นตอนของการบันทึกรายการ โปรแกรมบัญชี EASY-ACC สามารถที่จะพิมพ์ใบสำคัญเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการบันทึกรายการ หรือการจัดเตรียมรายการให้ไว้อย่างครบถ้วน อาทิ ใบรับวางบิล ใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญรับ/ใบสำคัญจ่าย ใบโอนสินค้า รวมถึงการพิมพ์เช็คด้วย นอกจากนี้ยังสามารถปรับรูปแบบ ของรายงานหรือใบกำกับให้เป็นไปตามที่กิจการต้องการได้

 


ทำไมโปรแกรมบัญชี EASY-ACC จึงเหมาะกับธุรกิจของท่าน

 • ช่วยให้กิจการปรับเข้าสู่มาตรฐานการบัญชีได้ง่ายที่สุด ด้วยขั้นตอนที่จัดเรียงไว้ตามลำดับการปฏิบัติงานในธุรกิจทั่วไป
 • แต่ละโปรแกรมแยกการทำงานกันอย่างเป็นอิสระ ทำให้ท่านสามารถเริ่มต้นการทำงานที่โปรแกรมใดก่อน-หลังได้ตามต้องการ หรือจะเรียกโปรแกรมขึ้นมาทำงานพร้อมๆ กันได้ในเวลาเดียวกัน
 • เป็นโปรแกรมที่มีเสถียรภาพสูง สามารถทำงานได้แม้นใน SAVE MODE ของ Windows เพราะเราพัฒนาระบบการจัดการไฟล์ขึ้นเอง โดยอาศัย Windows ในการแสดงผลเท่านั้น
 • รองรับการจัดการงานทางด้านบัญชีและงานเอกสารได้พร้อมกันในโปรแกรมเดียว รวมถึงการพิมพ์เช็คสั่งจ่าย ช่วยประหยัดงบประมาณและเป็นการลงทุนที่คุ้มค่า
 • ออกแบบและปรับแก้ไขรายงานต่างๆได้ตามต้องการ ในรูปแบบของ Visual Design เพียงคลิกแล้วลาก รายงานก็จะปรับเปลี่ยนไปตามที่เห็นทันที รวมทั้งการรายงานเป็น "ตาราง" ที่สามารถคัดกรอง จับกลุ่ม ปิด-เปิดข้อมูล และจัดพิมพ์ออกมาตามที่เห็นบนหน้าจอได้ทันที
 • นำข้อมูลออกในรูปแบบของ Excel, Text, HTML เพื่อเชื่อมการทำงานกับโปรแกรมภายนอกอื่นๆ ได้อย่างง่ายดาย
 • รองรับระเบียบการจัดทำ รายงานภาษีซื้อ รายงานภาษีขาย และ ใบกำกับรูปแบบใหม่ปี 2557 ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร ฉบับที่ 197 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
   

 

เปรียบเทียบการทำงานของโปรแกรม