fbpx

ไม่มีสินค้าในตะกร้า
 

โปรแกรมบัญชี EASY-ACC ชุดรวม Standard

สำหรับติดตั้งบนเครื่องเดียว หรือบนระบบ Lan ใช้งานพร้อมกันได้ 3 Users ในชุดประกอบด้วยโปรแกรมบัญชีแยกประเภท / สินค้าคงคลัง / เจ้าหนี้ / ลูกหนี้ / ออกใบกำกับ / ซื้อสินค้า บัตรลงทะเบียน และคู่มือการใช้งาน
Sales price 17,120.00 ฿
Sales price without tax 16,000.00 ฿
ราคามาตรฐาน
Description

รายละเอียดทั่วไปของโปรแกรมระบบบัญชี EASY-ACC

EASY-ACC โปรแกรมระบบบัญชีภาษาไทยที่ออกแบบและพัฒนาขึ้นมาเพื่อช่วยท่านจัดการงานด้านบัญชี ซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดในการดำเนินธุรกิจ ประโยชน์ที่ท่านจะได้รับจากการใช้โปรแกรมนอกเหนือไปจากความสะดวกรวดเร็วกว่าการทำงานปกติที่ทำด้วยมือก็คือ ความเที่ยงตรงแม่นยำในการประมวลผล เพื่อที่ท่านจะได้รับข้อมูลที่ถูกต้องทุกเวลาที่ต้องการได้ทันที สำหรับจุดเด่นของโปรแกรมที่น่าสนใจ ได้แก่:-  

 • ขั้นตอนการทำงานถูกออกแบบให้ใช้งานง่าย สวยงาม หลักการบัญชีมีการออกแบบไว้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ สามารถตรวจสอบข้อมูลทั้งล่วงหน้าและย้อนหลังได้ตามต้องการ

 • สามารถบันทึกข้อมูลได้ไม่จำกัด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความจุของฮาร์ดดิสก์ (ผลทดสอบกับเนื้อที่ขนาด 40 MB สามารถบันทึกรายการค้าได้มากกว่า 200,000 รายการ)

 • สร้างกิจการได้สูงสุด 90 กิจการ แต่ละกิจการสามารถกำหนดรูปแบบของรายงานและรูปแบบของใบกำกับที่แตกต่างกันได้
 • เนื่องจากการทำงานของโปรแกรมเป็นแบบ INTERACTIVE จึงทำให้สามารถเรียกข้อมูลหรือพิมพ์รายงานต่างๆ ออกมาได้ทันทีทุกเมื่อที่ต้องการโดยไม่ต้องรอการประมวลผลใดๆ ทั้งสิ้น 

 

 

รูปแบบและชนิดของรายงานหลากหลายครบถ้วน สามารถกำหนดช่วงเวลาที่จะพิมพ์รายงานได้หลายเงื่อนไข ไม่ว่าจะเป็นรายปี รายเดือน รายวัน เพื่อช่วยให้ผู้บริหารได้รับข้อมูลสำหรับนำมาวิเคราะห์ปัญหา หรือตัดสินใจในการกำหนดนโยบายต่างๆ เพื่อเพิ่มผลกำไรของกิจการ

 

 • แสดงรายงานได้ทั้งบนจอภาพ เครื่องพิมพ์ และส่งออกเป็นไฟล์ เช่น Excel หรือ Text File

 • มีระบบรหัสผ่าน (Password) เพื่อป้องกันมิให้บุคคลภายนอกเรียกเข้าสู่โปรแกรมหรือเรียกดูรายงานที่ไม่ต้องการเปิดเผยได้อย่างมีประสิทธภาพ

 • ใช้งานได้ทั้งแบบผู้ใช้คนเดียว (Single User) และระบบ LAN (Network)

 • มีระบบตรวจสอบโปรแกรมอัพเดทล่าสุดอัตโนมัติผ่านทางอินเตอร์เนต ทำให้โปรแกรมมีความทันสมัยตลอดเวลา
 • ระบบฐานข้อมูลของโปรแกรมคือ B-TREE Filer ซึ่งเป็นฐานข้อมูลที่มีลักษณะการเก็บบันทึกตามหลัก Balance B-TREE Algorithm ซึ่งเป็นระบบฐานข้อมูลบน PC ที่เร็วที่สุดและดีที่สุดในปัจจุบัน สามารถรองรับปริมาณข้อมูลที่มีขนาดใหญ่ได้โดยความเร็วในการทำงานและการค้นหายังเป็นปกติ

 • นอกจากโปรแกรมจะถูกออกแบบโดยเน้นประสิทธิภาพการทำงานแล้ว ผู้ใช้จะต้องนำไปใช้งานได้ง่ายที่สุดด้วย ขั้นตอนการทำงานแสดงผลเป็นภาษาไทย รวมทั้งคำสั่งต่างๆ สามารถเรียกจากหน้าจอตลอดเวลา และที่สำคัญก็คือระบบความช่วยเหลือ Online Help ซึ่งเปรียบเสมือนมีคู่มือฉบับย่อ เมื่อใดที่ท่านติดปัญหาก็สามารถเรียกคำอธิบายขึ้นมาแสดงบนหน้าจอได้ทันที

 

โปรแกรมระบบบัญชีภาษาไทย EASY-ACC ประกอบด้วยโปรแกรมหลัก 4 โปรแกรม และโปรแกรมย่อยอีก 2 โปรแกรม โดยโปรแกรมหลักทั้ง 4 โปรแกรม ได้แก่:- 

 • โปรแกรมบัญชีแยกประเภท (General Ledger)

 • โปรแกรมสินค้าคงคลัง (Inventory Control)

 • โปรแกรมเจ้าหนี้และค่าใช้จ่าย (Account Payable)

 • โปรแกรมลูกหนี้และรายได้ (Account Receivable) 

และโปรแกรมย่อยอีก 2 โปรแกรม ได้แก่:- 

 • โปรแกรมขายสินค้าและออกใบกำกับ (Billing)*

 • โปรแกรมซื้อสินค้า (Purchases)**   

ทุกโปรแกรมออกแบบให้สามารถแยกทำงานกันได้อย่างเป็นอิสระ และข้อมูลจะเชื่อมกันโดยอัตโนมัติเมื่อมีการเพิ่มเติมภายหลัง ทำให้ท่านสามารถเริ่มต้นใช้งานจากโปรแกรมใดก่อน-หลังได้ตามต้องการ ซึ่งจากคุณสมบัติเช่นนี้ ทำให้ท่านสามารถเน้นประโยชน์จากโปรแกรมแต่ละตัวได้อย่างเต็มที่

 

EASY-ACC พัฒนาขึ้นด้วยภาษา Delphi ซึ่งได้รับความนิยมและเชื่อถืออย่างสูง การจัดลำดับการทำงานได้ทำไว้อย่างเป็นขั้นเป็นตอนด้วยทีมโปรแกรมเมอร์ที่ชำนาญด้านนี้โดยเฉพาะ ทั้งนี้เพื่อให้ท่านสามารถนำโปรแกรมไปใช้งานได้ง่ายที่สุด กล่าวคือ สามารถนำโปรแกรมไปเริ่มต้นใช้งานได้ทันที นอกจากนี้ ทางบริษัทฯได้จัดเตรียมบุคลากรที่มีความสามารถพร้อมกับโทรศัพท์ 20 คู่สาย เพื่อให้บริการกรณีเกิดปัญหาในการใช้โปรแกรม ซึ่งทางเราจึงมั่นใจว่าท่านจะต้องพอใจและนำไปใช้งานได้อย่างแน่นอน  

 

ความต้องการของระบบ

 • ระบบปฏิบัติการ Microsoft® Windows® XP / Vista™ / 7 / 8 / 10 (32 bit หรือ 64 bit)

 • CPU Intel or AMD processor ความเร็ว 1.6 GHz ขึ้นไป

 • เนื้อที่ว่างบนฮาร์ดดิสก์ 150 MB

 • หน่วยความจำขั้นต่ำ 512 MB

 • จอแสดงผลขั้นต่ำ XGA (1024 x 768) หรือ สูงกว่า

 • เครื่องพิมพ์ทุกรุ่นที่ใช้งานบน Microsoft® Windowsได้

 • ในชุดประกอบด้วย คู่มือการใช้งาน ซีดีสำหรับการติดตั้ง บัตรลงทะเบียน และ Protection Code สำหรับติดตั้งโปรแกรม

 

  * โปรแกรมขายสินค้าฯ แถมฟรีสำหรับผู้ที่ใช้โปรแกรมสินค้าคงคลังร่วมกับโปรแกรมลูกหนี้และรายได้

** โปรแกรมซื้อสินค้า แถมฟรีสำหรับผู้ที่ใช้โปรแกรมสินค้าคงคลังร่วมกับโปรแกรมเจ้าหนี้และค่าใช้จ่าย

 


ทำไมโปรแกรมบัญชี EASY-ACC จึงเหมาะกับธุรกิจของท่าน

 • ช่วยให้กิจการปรับเข้าสู่มาตรฐานการบัญชีได้ง่ายที่สุด ด้วยขั้นตอนที่จัดเรียงไว้ตามลำดับการปฏิบัติงานในธุรกิจทั่วไป
 • แต่ละโปรแกรมแยกการทำงานกันอย่างเป็นอิสระ ทำให้ท่านสามารถเริ่มต้นการทำงานที่ปรแกรมใดก่อน-หลังได้ตามต้องการ หรือจะเรียกโปรแกรมขึ้นมาทำงานพร้อมๆ กันได้ในเวลาเดียวกัน
 • เป็นโปรแกรมที่มีเสถียรภาพสูง สามารถทำงานได้แม้นใน SAVE MODE ของ Windows เพราะเราพัฒนาระบบการจัดการไฟล์ขึ้นเอง โดยอาศัย Windows ในการแสดงผลเท่านั้น
 • รองรับการจัดการงานทางด้านบัญชีและงานเอกสารได้พร้อมกันในโปรแกรมเดียว รวมถึงการพิมพ์เช็คสั่งจ่าย ช่วยประหยัดงบประมาณและเป็นการลงทุนที่คุ้มค่า
 • ออกแบบและปรับแก้ไขรายงานต่างๆได้ตามต้องการ ในรูปแบบของ Visual Design เพียงคลิกแล้วลาก รายงานก็จะปรับเปลี่ยนไปตามที่เห็นทันที รวมทั้งการรายงานเป็น "ตาราง" ที่สามารถคัดกรอง จับกลุ่ม ปิด-เปิดข้อมูล และจัดพิมพ์ออกมาตามที่เห็นบนหน้าจอได้ทันที
 • นำข้อมูลออกในรูปแบบของ Excel, Text, HTML เพื่อเชื่อมการทำงานกับโปรแกรมภายนอกอื่นๆ ได้อย่างง่ายดาย
 • รองรับระเบียบการจัดทำ รายงานภาษีซื้อ รายงานภาษีขาย และ ใบกำกับรูปแบบใหม่ปี 2557 ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร ฉบับที่ 197 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

เปรียบเทียบการทำงานของโปรแกรม