ถามคำถาม | Advanced Search
Tools
Rss หมวดหมู่

การนำข้อมูลประกันสังคมจากโปรแกรม EASY-ACC Payroll ยื่นนำส่งผ่านทางเว็บไซด์

Views: 5970 Last Updated: 13/09/2017 16:08

ผู้ประกอบการที่ยืนนำส่งข้อมูลประกันสังคมด้วยตนเองที่สำนักงานประกันสังคมพื้นที่ สามารถที่จะยื่นนำส่งแบบผ่านทางเว็บไซด์ของประกันสังคมได้ ซึ่งจะช่วยลดภาระการเดินทาง และสามารถชำระเงินผ่านทางออนไลน์ได้อีกด้วย นอกจากนี้ประโยชน์ของการสมัครใช้บริการผ่านทางเว็บไซด์ของประกันสังคม ยังสามารถใช้แจ้งผู้กระกันตนที่เข้าใหม่หรือลาออกได้อีกด้วย 

ขั้นตอนการสมัครใช้บริการ

 1. เข้าไปที่เว็บไซด์ของสำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th
 2. คลิก บริการอิเล็กทรอนิกส์ และเลือก ขอทำธุรกรรมผ่านอินเตอร์เน็ต
 3. ให้กรอกรายละเอียดของนายจ้าง และพิมพ์เอกสารต่างๆ ออกมา นำไปยื่นที่สำนักงานประกันสังคมพื้นที่ เพื่อขอรับ User และ Password 


หลังจากที่สมัคร และได้ User กับ Password แล้ว ก็สามารถนำข้อมูลจากโปรแกรม EASY-ACC Payroll มาใช้นำส่งได้ โดยให้ไปที่หัวข้อ Report > จัดทำข้อมูลลงแผ่นดิสเก็ตต์ > กองทุนประกันสังคม > สำนักงานประกันสังคม


กำหนดข้อมูลสำหรับการยืนนำส่ง ตามหน้าจอ เมื่อเรียบร้อยคลิก เริ่ม จากนั้นให้จดจำตำแหน่งที่เก็บข้อมูลไว้ให้ดี เพราะจะต้องระบุตอนที่จะนำส่งข้อมูล


ขั้นตอนการนำส่งข้อมูล

 1. เข้าสู่เว็บไซด์ของสำนักงานประกันสังคม คลิกที่ บริการอิเล็กทรอนิค > นำส่งข้อมูลเงินสมทบ


 2. ใส่ User และ Password ตามที่ทางสำนักงานประกันสังคมให้รหัสมา
 3. เลือก ส่งข้อมูลเงินสมทบ
 4. เลือกวิธียื่นข้อมูลการส่งเงินสมทบ

 5. เลือกสถานประกอบการ กรณีที่มีการยื่นหลายกิจการ
 6. เลือกวิธีการนำส่งข้อมูลให้เลือก แนบไฟล์
 7. เลือกไฟล์ที่ได้นำข้อมูลจากโปรแกรม EASY-ACC Payroll 
 8. ตรวจสอบข้อมูลการนำส่งอีกครั้ง
 9. เลือกธนาคาที่จะชำระเงินCopyright © Business Soft Co., Ltd. All Rights Reserved. | Privacy Policy | เลขที่ทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ : 0105533127851