ถามคำถาม | Advanced Search
Tools
Rss หมวดหมู่

ไม่สามารถสั่งพิมพ์งานได้หลังจาก Windows Update

Views: 13937 Last Updated: 17/11/2017 15:55

สำหรับลูกค้าที่ใช้งานบน Windows 7 , 8 , 10 กับเครื่องพิมพ์ EPSON  DotMatrix (ชนิดหัวเข็ม) หลังจากมีการทำ Windows Update แล้ว ไม่สามารถสั่งพิมพ์ได้

สาเหตุเกิดจาก Windows Update ไม่สมบูรณ์ทำให้การส่งข้อมูลไปยังเครื่องพิมพ์มีปัญหา

การแก้ไขให้ทำตามขั้นตอนดังนี้

ขั้นตอนที่ 1

เป็นการลบไฟล์ที่ Update แล้วเกิดความไม่สมบูรณ์ส่งผลให้ไม่สามารถพิมพ์งานได้

1. เข้าไปที่ Control Panel > Programs หรือ Programs and Features

2. เมื่อพบหน้าจอตามรูปด้านล่าง ให้เลือกไปที่ View installed updates


3. เลือกไปที่ > Security Update for Microsoft Windows ที่มีแจ้งระยะเวลาการ update อยู่ระหว่าง วันที่ 15/11/2017 – 16/11/2017 จากนั้นเลือก > Uninstall


4. ระบบจะทำการ Uninstall ซอฟต์แวร์ตัวนี้ (แต่จะไม่แสดงแถบสถานะ) ให้รอจนกระทั่งปรากฏหน้าต่าง ให้ทำการ Restart คอมพิวเตอร์ > ให้เลือกไปที่ Restart Now 

5. เมื่อคอมพิวเตอร์ Restart ขึ้นมาเรียบร้อยพร้อมใช้งาน จะสามารถพิมพ์งานได้ตามปกติ
** หากแก้ไขตาม วิธีการที่ 1 แล้ว ไม่สามารถใช้งานได้ให้แก้ไขวิธีการเพิ่มเติมตามลำดับขั้นตอนด้านล่างขั้นตอนที่ 1 เช็คข้อมูลของ Driver ตัวเดิม 

1. เช็ค Port การเชื่อมต่อของ Driver ตัวเดิมก่อน 

ไปที่ Start > Control Panel > Devices and Printers


*หมายเหตุ: แนะนำว่ายังไม่ต้องทำการลบ Driver ตัวเก่า 

2. คลิกขวาที่ ชื่อ รุ่นเครื่องพิมพ์ แล้วเลือก Printer Properties


3. จากนั้น เลือกที่หัวข้อ Port


** ให้ดูที่เครื่องหมายถูกว่ามีอยู่ที่ Port ไหน (ตัวอย่าง เช่น USB001 , USB002 , LPT1) จากนั้น ให้กด ปิด หน้าที่แสดงนี้ได้เลย 


ขั้นตอนที่ 2 ติดตั้ง Driver ส์าหรับการแก้ไขเพื่อพิมพ์งาน

เมื่อเช็คการเชื่อมต่อของ Driver ตัวเดิมตามวิธีการในขั้นตอนที่ 1 เรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนลำดับต่อไปเป็นการติดตั้ง Driver โดยจำเป็นต้องใช้ Driver กลางจากระบบ Windows เองเท่านั้น

1. ให้อยู่ในหน้าต่างของ Devices and Printers แล้ว คลิกที่ > Add a Printer


2. สำหรับ Windows 7 > เลือก Add a Local Printer > กดปุ่ม Next 


สำหรับ Windows 8 และ Windows 10 > เลือก The printer that I want isn’t listed (จะอยู่ด้านล่างดังรูป)


จากนั้นเลือก Add a local printer or network printer with manual settings > คลิก Next 


3. หัวข้อ Use an existing port แนะนำให้เลือกใช้ Port ตาม Driver ตัวเดิมที่ทำการเช็คตามวิธีการใน ขั้นตอนที่ 1 (ด้านบน) (ตัวอย่าง เช่น USB001 , USB002 , LPT1) เมื่อเลือก การเชื่อมต่อถูกต้องตามที่เช็คมา จากนัั้นกดปุ่ม Next


4. จะปรากฏหน้าต่าง Install the printer driver

สำหรับ Windows 7 เมื่อขึ้นหน้าให้เลือกเครื่องพิมพ์ ที่หัวข้อ Manufacturer เลือก EPSON และ หัวข้อ Printers ให้เลือก ตามด้านล่าง  


คำอธิบายเพิ่มเติม : เครื่องพิมพ์แคร่สั้น คือการพิมพ์จำนวนคอลัมน์ได้ 80 ตัวอักษรต่อบรรทัดหรือ พื้นที่การพิมพ์หน้ากว้างสูงสุด 8 นิ้ว เช่น รุ่นที่ขึ้นต้นด้วย LQ หรือ LX แล้วตามด้วยตัวเลข 3 หลัก รุ่น LQ-300+II,LQ-310 เครื่องพิมพ์แคร่ยาว คือการพิมพ์จำนวนคอลัมน์ได้ 136 ตัวอักษรต่อบรรทัดหรือพื้นที่การพิมพ์หน้ากว้างสูงสุด 13.6 นิ้ว เช่นรุ่นที่ขึ้นต้นด้วย LQ หรือ LX แล้วตามด้วยตัวเลข 4 หลัก รุ่น LQ-2090, LQ-2190,LQ-2180i


 เมื่อเลือกเครื่องพิมพ์ตามประเภทที่ใชเ้รียบร้อยแล้ว  > คลิก Next


สำหรับ Windows 8, 10 เมื่อขึ้นหน้าให้เลือกเครื่องพิมพ์ที่หัวข้อ Manufacturer เลือก EPSON และ หัวข้อ Printers ให้เลือก ตามด้านล่าง **


หากที่หัวข้อ Printers ไม่มี ชี่อรุ่นของ Driver ที่แจ้งด้านบน > แนะนำให้กดที่ Windows Update ก่อนเพื่อให้ได้ Driver ตามที่ต้องการเพิ่มขึ้นมา


ซึ่งการ Update จะปรากฏเป็นหน้าต่างกำลัง Update ข้อมูลตามด้านล่าง อาจจำเป็นต้องรอการ update ประมาณ 20 – 30 นาที


** เมื่อ Windows Update เรียบร้อยแล้วจะมีชื่อรุ่น Driver ตามแถบเหลืองด้านล่างให้เลือก จากนั้น คลิกปุ่ม Next


5. เมื่อขึ้นหน้าต่างด้านล่าง เลือกตามที่ระบบเลือกไว้ให้ไม่ต้องเปลี่ยน จากนั้นคลิกปุ่ม Next


6. จะปรากฏหน้าต่าง Type a printer name ตั้งชื่อเครื่องพิมพ์และ คลิกปุ่ม Next


7. จะปรากฏหน้าต่าง Printer Sharing เลือก Do not sharing this printer >> คลิก Next8. จะปรากฏหน้าต่างตามด้านล่าง ให้เลือก Set as the default printer จะเป็นการเลือกเครื่องพิมพ์หลัก จากนั้นเลือก Finish


***   การสั่งพิมพ์จำเป็นต้องเลือกพิมพ์ที่ Driver ตัวที่ทำการติดตั้งลงไปใหม่เท่านั้น    ***


ขั้นตอนที่ 3 กรณีตาม 2 ขั้นตอนแรก แล้วยังไม่สามารถใช้งานได้ 

1. แนะนำให้ทำการถอดสาย USB ออกและเสียบใหม่ (อาจเปลี่ยนต่อที่ USB อื่นหรือสลับกับอุปกรณ์อื่นได้) 

2. ปิดเครื่องพิมพ์ - เปิดใหม่ แล้วสั่งพิมพ์ ผ่าน Driver ที่ Add เพิ่มเข้าไปใหม่อีกครั้ง 

3. Restart computer แล้วจึงสั่งพิมพ์ผ่าน Driver ที่เพิ่มเข้าไปใหม่ 

ข้อแนะนำ : - การสั่งพิมพ์จำเป็นต้องเลือกพิมพ์ที่ Driver ตัวที่ทำการติดตั้งเข้าไปใหม่เท่านั้น  ยังไม่ควรพิมพ์ผ่าน Driver ตัวเดิม แต่ถ้าหากมีการสั่งพิมพ์โดยไปพิมพ์ผ่านชื่อ Driver ตัวเดิม แนะนำให้ทำการถอดสาย USB ออกและเสียบใหม่ (อาจเปลี่ยนต่อที่ USB อื่นหรือสลับกับอุปกรณ์อื่นได้) จากนั้นให้ลอง ปิดเครื่องพิมพ์– เปิดใหม่ - Driver EPSON LQ Series1 (80) Graphics และ EPSON LQ Series1 (136) Graphics จะเป็น Driver กลางที่ฝังมาพร้อมกับระบบ Windows จะไม่มีไฟล์สำหรับให้ดาวน์โหลดติดตั้ง


การแก้ไขนี้อ้างอิงจาก EPSON Thailand

วิธีการแก้ไขปัญหาเครื่องพิมพ์ EPSON DotMatrix ใช้งานไม่ได้หลังจาก Update Windows Copyright © Business Soft Co., Ltd. All Rights Reserved. | Privacy Policy | เลขที่ทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ : 0105533127851