ถามคำถาม | Advanced Search
Tools
Rss หมวดหมู่

การประยุกต์ใช้งานโปรแกรม EASY-ACC สำหรับคำนวณต้นทุนการผลิต

Views: 3449 Last Updated: 02/01/2019 15:12

การนำโปรแกรมบัญชี EASY-ACC ไปประยุกต์ใช้งานในการผลิต สามารถทำได้ด้วยวิธีการง่ายๆ สมมุติว่าเป็นธุรกิจผลิตตู้แช่ โดยใน 1 ตู้แช่ประกอบด้วย แผ่นเหล็ก 5 กก. ค่าไฟฟ้า 50 หน่วย ค่าแรง 10 หน่วย มีขั้นตอนการบันทึกดังนี้

1. เรียกโปรแกรมสินค้าคงคลัง (IC) ไปที่รายการเพิ่มแก้ไขหมวดสินค้า กำหนดหมวดขึ้นมาใหม่ (หากไม่ต้องการสร้างหมวดใหม่ ก็ให้ข้ามข้อนี้ไปได้)


2. ไปที่รายการเพิ่มแก้ไขแฟ้มสินค้า เพื่อสร้างรหัสสินค้า ทั้งสินค้าสำเร็จรูปและวัตถุดิบ

3. จากนั้น ทำการกำหนดส่วนประกอบของสินค้า โดยเลือกรหัสที่เป็นรหัสหลัก (ในที่นี้คือตู้แช่) คลิกที่ ข้อมูล > กำหนดส่วนประกอบการขายสินค้า ใส่รหัสและจำนวนที่ต้องการ


4. ไปที่รายการบันทึกประจำวัน จากนั้นให้ไปเพิ่มจำนวนสินค้า ส่วนที่เป็นวัตถุดิบที่ต้องมีการสั่งซื้อให้บันทึกตามความเป็นจริง เช่น แผ่นเหล็ก


5. รหัสที่เป็นค่าโสหุ้ยที่ไม่ได้ซื้อมา ให้ประมาณการต้นทุนเอง โดยเลือกบันทึกเป็นรายการปรับปรุง สามารถใส่จำนวนที่ต้องการได้ เช่น 10,000 หน่วย6. เมื่อต้องการดูว่า ปริมาณวัตถุดิบในขณะนี้ สามารถผลิตสินค้าได้กี่ชิ้น ให้ไปดูรายงานสินค้าส่วนประกอบคงเหลือ จากรายงานจะแสดงจำนวนที่ผลิตได้และมูลค่าของสินค้า ในที่นี้คือ จะผลิตได้ 20 ชิ้น ต้นทุนต่อชิ้นคือ 4,250 บาท5. และเมื่อผลิตเป็นสินค้าสำเร็จรูปแล้ว จะต้องไปปรับปรุงจำนวนวัตถุดิบออกว่า ใช้ไปแล้วทั้งสิ้นเป็นจำนวนเท่าไร ที่ Edit > บันทึกประจำวัน โดยให้ใส่เป็นจำนวนติดลบ


6. สินค้าสำเร็จรูป หลังจากที่ได้ผลิตเสร็จแล้วจะต้องมาบันทึกในโปรแกรมด้วย สมมุติ ได้ผลิตตู้แช่เสร็จ จำนวน 5 ตู้ ก็ให้บันทึกที่ Edit > บันทึกประจำวัน


หมายเหตุ

- ใน 1 สินค้าจะมีส่วนประกอบได้ไม่เกิน 15 รหัส

- รหัสที่มีส่วนประกอบแล้ว ไม่สามารถนำไปใช้เป็นส่วนประกอบในสินค้าอื่นได้

Copyright © Business Soft Co., Ltd. All Rights Reserved. | Privacy Policy | เลขที่ทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ : 0105533127851