ถามคำถาม | Advanced Search
Tools
Rss หมวดหมู่

การใช้งาน EASY-ACC Protection Key

Views: 771 Last Updated: 31/07/2019 09:55

EASY-ACC Protection Key เป็นอุปกรณ์สำรองสำหรับการเรียกใช้งานโปรแกรม EASY-ACC ในกรณีที่ Protection Code ที่ติดตั้งบนฮาร์ดดิสก์หรือไฟล์เซิฟเวอร์เกิดความเสียหายและไม่สามารถเรียกใช้งานโปรแกรมได้ตามปกติ ทั้งนี้เพื่อให้ท่านสามารถใช้งานโปรแกรมได้อย่างต่อเนื่อง หรือหากมีความจำเป็นจะต้องใช้งานโปรแกรมในคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น เช่นใช้ Notebook เพื่อไปทำงานนอกสถานที่หรือกลับไปทำงานที่บ้าน ก็สามารถนำ EASY-ACC Protection Key ไปใช้งานเป็นการชั่วคราวได้ 

ในกรณีมีการติดตั้งโปรแกรมมาก่อน แล้วเรียกใช้งานได้ปกติ หากเรียกโปรแกรมแล้วปรากฏข้อความตามรูป


ท่านใช้งานโปรแกรมบนระบบ Lan ขอให้ตรวจสอบก่อนว่า Map Drive ที่กำหนดไว้ปกติหรือไม่ หากตรวจสอบแล้วทุกอย่างปกติ ให้นำ EASY-ACC Protection Key ใส่ไว้ที่ช่อง USB ของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ต้องการเรียกใช้งาน แล้วคลิก Cancel ก็จะเข้าสู่โปรแกรมได้โดยอัตโนมัติ


จากนั้นให้ท่านติดต่อฝ่ายบริการเพื่อขอคำแนะนำ หรือทำตามขั้นตอนเพื่อขอตรวจสอบ Protection ตามลิ้งค์นี้

http://businesssoft.com/support/kb/article/AA-00846/66/#PCode

และเมื่อได้รับการแก้ไขปัญหาเรียบร้อยแล้วขอให้ท่านเก็บรักษาอุปกรณ์ไว้ให้ดี เพื่อนำมาใช้งานในครั้งต่อไปได้ 

การนำโปรแกรมไปใช้งานเครื่องอื่นชั่วคราว

กรณีที่ต้องการนำโปรแกรม EASY-ACC ไปใช้งานที่เครื่องอื่นเป็นการชั่วคราว ให้ทำตามขั้นตอนดังนี้

 1. ติดตั้งโปรแกรมบัญชี EASY-ACC หรือโปรแกรมเงินเดือนลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ต้องการเรียกใช้งานโปรแกรม
  ดาวน์โหลดโปรแกรมบัญชี EASY-ACC Accounting System >> คลิก
  ดาวน์โหลดโปรแกรมเงินเดือน EASY-ACC Payroll >> คลิก
 2. ใส่ EASY-ACC Protection Key ไว้ที่ช่อง USB ของคอมพิวเตอร์ที่ต้องการเรียกใช้งานที่ช่องใดก็ได้
 3. เรียกใช้งานโปรแกรม EASY-ACC โดยโปรแกรมจะตรวจหา Protection Key ให้เองโดยอัตโนมัติ

หมายเหตุ

 • ในกรณีที่ใช้งานโปรแกรมบนระบบ Lan เครื่องที่จะเรียกใช้งานได้ คือเครื่องที่ใส่ EASY-ACC Protection Key ไว้เท่านั้น ส่วนเครื่องอื่นจะไม่สามารถเรียกใช้งานได้
 • หลังจากที่คอมพิวเตอร์หรือไฟล์เซิฟเวอร์ได้รับการแก้ไขปัญหาในเรื่องของ Protection เรียบร้อยแล้ว ขอให้ท่านเก็บรักษาอุปกรณ์นี้ไว้ให้ดี เพื่อใช้งานเมื่อเกิดปัญหาในครั้งต่อไป
 • อุปกรณ์นี้ได้กำหนดให้ไม่สามารถเขียนไฟล์ใดๆ ลงไปได้ ทั้งนี้เพื่อป้องกันไม่ให้ตัวอุปกรณ์ติดไวรัส และแพร่กระจายไปยังเครื่องอื่น
 • หากอุปกรณ์เสียหายไม่สามารถเรียกใช้งานได้ กรุณาส่งกลับมายังบริษัทฯ เพื่อทำการแก้ไขปัญหาให้


*EASY-ACC Protection Key เป็นสินค้าพิเศษ จะจำหน่ายให้เฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนโปรแกรมบัญชี EASY-ACC Accounting System ชุดรวม และ โปรแกรมเงินเดือน EASY-ACC Payroll ทั้งรุ่น Standard และ Network Version เท่านั้น โดย 1 Serial No. จะได้รับสิทธิ์สั่งซื้อได้ 1 ตัว

Copyright © Business Soft Co., Ltd. All Rights Reserved. | Privacy Policy | เลขที่ทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ : 0105533127851