ถามคำถาม | Advanced Search
Tools
Rss หมวดหมู่

การเพิ่มข้อความและแก้ไขใบกำกับ

Views: 158 Last Updated: 27/02/2020 12:01

ถ้าคุณต้องการปรับเปลี่ยนข้อมูลในใบกำกับ เช่น อยากให้มีข้อมูลอื่นแสดงเพิ่ม สามารถทำการปรับเปลี่ยนได้ตามวิธีการดังนี้

1. เรียกโปรแกรมขายสินค้าและออกใบกำกับ ไปที่ Report > ออกแบบฟอร์มใบกำกับ > ไม่ลงฟอร์มสำเร็จรูป > ใบกำกับสินค้า


2. เมื่อจอภาพ Report Builder แสดงขึ้นมาให้คลิกที่แทป Subreport1


3. ปรับขนาดบางข้อมูลเพิ่มเพิ่มพื้นที่ในการที่จะวางข้อมูลเพิ่ม (ตามรูปจะปรับที่ช่อง 02-รายละเอียด) จากนั้นคลิกที่ DBText (ที่วงสีแดง) แล้วมาคลิกตรงพื้นที่ว่าง


4. เลือกข้อมูลที่ต้องการจะให้แสดงในใบกำกับ จากเมนูตามรูป


5. คลิก File > Save แล้วลองพิมพ์รายงาน

6. ในกรณีที่เกิดความผิดพลาดใดๆ คุณสามารถดึงเอาฟอร์มเดิมกลับมาใช้งานได้ โดยเรียกการออกแบตาม 1) จากนั้นคลิกที่ Tools > Restore Default Template จากนั้นคลิก File > Save


แนะนำให้ดูคลิปนี้ประกอบเพื่อความเข้าใจในการใช้งาน >> การออกแบบรายงาน

Copyright © Business Soft Co., Ltd. All Rights Reserved. | Privacy Policy | เลขที่ทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ : 0105533127851