ถามคำถาม | Advanced Search
Tools
Rss หมวดหมู่

อัพเดทโปรแกรมแล้ว โอนข้อมูลจาก AR ไป GL ไม่ได้

Views: 489 Last Updated: 28/02/2020 13:13

สำหรับผู้ที่ทำการอัพเดทโปรแกรมจากเวอร์ชั่น V1.0 เป็น V1.0 B3850 ซึ่งได้เพิ่มเติมการรับชำระเงินแบบอื่นๆ เข้ามา และมีบัญชี "รายได้รับล่วงหน้า" เป็นเลขบัญชีสำหรับระบบเพิ่มเติมขึ้นมา ในกรณีที่ทำการโอนรายการจาก AR ไป GL แล้วเกิดข้อผิดพลาด ให้ตรวจสอบดังนี้

1. เรียกโปรแกรมลูกหนี้และรายได้ (AR) ไปที่รายการ Others > สร้างแฟ้มเริ่มต้นระบบ


2. คลิกที่แทป รหัสบัญชีสำหรับระบบ ดูช่อง "รายได้รับล่วงหน้า" ว่ามีกำหนดรหัสบัญชีไว้หรือไม่ ถ้าไม่มีให้ใส่เพิ่มลงไป โดยเป็นบัญชีที่อยู่ใน ประเภทหนี้สินหมุนเวียน แล้วกด F10


3. ให้ไปที่รายการ Update เพิ่มแก้ไขแฟ้มบัญชี


4. ตรวจสอบดูว่ารหัสบัญชี "รายได้รับล่วงหน้า" ได้ถูกสร้างขึ้นหรือยัง ถ้ายังให้ทำการสร้างรหัสบัญชีนี้เพิ่มไปด้วยตนเองอีกครั้งCopyright © Business Soft Co., Ltd. All Rights Reserved. | Privacy Policy | เลขที่ทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ : 0105533127851