ถามคำถาม | Advanced Search
Tools
Rss หมวดหมู่

ต้องการให้แสดงต้นทุนขาย ในรายงานประวัติการขาย (โปรแกรมขายสินค้าและออกใบกำกับ)

Views: 506 Last Updated: 02/03/2020 15:28

รายงานในโปรแกรมขายสินค้าและออกใบกำกับ สามารถให้แสดงต้นทุนขายในรายงานได้ โดยคุณจะต้องกำหนดรหัสผ่านในโปรแกรมสินค้าคงคลัง และโปรแกรมขายสินค้าไว้ทั้งสองโปรแกรม โดยมีเงื่อนไขว่า รหัสผ่านลำดับที่ 1 ของทั้ง 2 โปรแกรมจะต้องเป็นรหัสเดียวกัน ต้นทุนจึงจะแสดงในรายงานได้

การกำหนดรหัสผ่านของทั้งสองโปรแกรม ให้ไปที่รายการ Others > สร้างหรือแก้ไขรหัสผ่าน


จากนั้นให้กำหนดรหัสผ่านตามต้องการ สำหรับรหัสผ่านลำดับที่ 1 จะต้องใส่รหัสยืนยันให้ตรงกับรหัสผ่านลำดับที่ (1) ด้วย


หลังจากกำหนดรหัสผ่านแล้ว เมื่อเรียกรายงานจะมีช่องแสดงต้นทุนขาย ขึ้นมาบนจอภาพ ให้ทำเครื่องหมาย "ถูก" ที่ช่องนี้หากต้องการให้แสดงต้นทุนในรายงานCopyright © Business Soft Co., Ltd. All Rights Reserved. | Privacy Policy | เลขที่ทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ : 0105533127851