ถามคำถาม | Advanced Search
Tools
Rss หมวดหมู่

 Featured
การปรับตั้งค่าการคำนวณเงินประกันสังคม ตามประกาศล่าสุด มี.ค.-ส.ค.63 (ตั้งแต่ V1.1 B1924)

Views: 352 Last Updated: 28/03/2020 09:10

โปรดทราบ

  • ท่านสามารถอัพเดทเวอร์ชั่นที่ใช้งานเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดได้ โดยไปที่ Help > ตรวจสอบเวอร์ชั่นล่าสุด **
  • กรณีที่ใช้งานบนระบบ LAN ก่อนทำการอัพเดท ให้ทุกคนออกจากโปรแกรมให้เรียบร้อยก่อน หากไม่ออกจากการใช้งานโปรแกรมจะไม่สามารถทำการอัพเดทได้ 
  • หลังจากที่อัพเดทแล้ว สามารถเรียกโปรแกรมใช้งานได้ตามปกติ แต่หากปรากฏข้อความให้ใส่รหัส Protection Code ห้ามใส่รหัส Protection Code ซ้ำลงไป ให้ออกจากโปรแกรมแล้วเรียกโปรแกรมใหม่ หรือถ้าติดตั้งบนระบบ LAN ตรวจสอบให้แน่ใจว่าติดตั้งลงในไดเร็คทอรี่เดิม


โดยปกติการหักเงินประกันสังคมจากลูกจ้างและนำส่งเงินสมทบจากนายจ้างจะเท่ากัน หากในกรณีที่ไม่เท่ากันสามารถตั้งค่าได้ตามขั้นตอนนี้

1. ไปที่รายการ Update > เพิ่มแก้ไขรายการหัก 


2. กด Alt + F9 เมื่อมีจอภาพ Special Task ใส่รหัส SSO01 (เอส เอส โอ ศูนย์ หนึ่ง) คลิก Yes


3. ใส่อัตราเงินสมทบที่ต้องการ เช่น นายจ้าง 4% สูงสุด 7200 บาท แล้วคลิก ตกลง

** สำหรับกรณีที่มีการประกาศให้นายจ้างจ่านเงินสมทบในช่วง มีนาคม. - ธันวาคม 63 ให้ใส่ตัวเลขดังนี้

มีนาคม - สิงหาคม 2563 ใส่อัตราสมทบ 4 สูงสุด = 7,200

กันยายน - ธันวาคม 2563 ใส่อัตราสมทบ 5 สูงสุด = 9,000

4. ในส่วนของพนักงาน ให้คลิกที่ช่องประกันสังคม แล้วคลิก แก้ไข


5. ปรับค่าตามรายละเอียดดังนี้

- ชนิดการบันทึก เลือกแบบที่ 6

- ตั้งแต่ มี.ค. - พ.ค. 63 อัตรา 1%  สูงสุดต่อปีให้ใส่ 1,800 บาท

- ตั้งแต่ มิ.ย. - ส.ค. 63 อัตรา 4% สูงสุดต่อปีให้ใส่ 7,200 บาท

- ตั้งแต่ ก.ย. - ธ.ค. 63 อัตรา 5% สูงสุดต่อปีให้ใส่ 9,000 บาท

6. เสร็จแล้วกดตกลง

กรณีที่มีการสั่งคำนวณอัตโนมัติก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงค่าอัตราเงินสมทบ โปรแกรมจะไม่คำนวณค่าใหม่ให้ ท่านจะต้องยกเลิกการคำนวณอัตโนมัติเฉพาะที่โปรแกรมคำนวณก่อน และสั่งให้โปรแกรมคำนวณใหม่ อัตราเงินสมทบจึงจะเปลี่ยนเป็นอัตราใหม่ตามที่กำหนดนี้ให้


7. เมื่อมีการสั่งคำนวณโปรแกรมจะคำนวณอัตราเงินสมทบของนายจ้างตามที่ตั้งไว้โดยอัตโนมัติ


Copyright © Business Soft Co., Ltd. All Rights Reserved. | Privacy Policy | เลขที่ทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ : 0105533127851