ถามคำถาม | Advanced Search
Tools
Rss หมวดหมู่

โอนข้อมูลจากโปรแกรมลูกหนี้ฯ (AR) ไปโปรแกรมบัญชีแยกประเภท (GL) ไม่ได้ หลังจากอัพเดทเวอร์ชั่น

Views: 722 Last Updated: 05/04/2020 10:16

โปรแกรมบัญชี EASY-ACC ในเวอร์ชั่น 1.1 B3950 ขึ้นไป จะเพิ่มส่วนการบันทึกรายการแบบอื่นๆ และได้เพิ่มบัญชีสำหรับระบบ คือรายได้รับล่วงหน้า ในกรณีที่ไม่สามารถโอนรายการจาก AR ไป GL ได้ให้ตรวจสอบดังนี้

1. ไปที่รายการ Others > สร้างแฟ้มเริ่มต้นระบบ ในโปรแกรมลูกหนี้


2. ไปที่แทป รหัสบัญชีสำหรับระบบ ดูว่ามีการกำหนดรหัสบัญชี รายได้รับล่วงหน้าหรือยัง ถ้ายังไม่มีให้กำหนดลงไป โดยกำหนดรหัสรายได้รับล่วงหน้า ให้เป็นบัญชีประเภทหนี้สิน (รหัสขึ้นต้นด้วย 2)


3. หากยังโอนไม่ได้ ให้ไปที่รายการ Update เพิ่ม/แก้ไขแฟ้มบัญชี ในโปรแกรมลูกหนี้

4. ใส่รหัสบัญชีรายได้รับล่วงหน้า ว่ามีหรือไม่ ถ้าไม่มีให้เพิ่มรหัสบัญชีลงไปด้วยตนเอง โดยกำหนดประเภทบัญชีเป็นประเภทหนี้สินหมุนเวียน


5. เมื่อบันทึกรายการแล้ว ลองโอนข้อมูลใหม่อีกครั้งCopyright © Business Soft Co., Ltd. All Rights Reserved. | Privacy Policy | เลขที่ทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ : 0105533127851