ถามคำถาม | Advanced Search
Tools
Rss หมวดหมู่

การบันทึกกรณีมีกำไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน

Views: 1122 Last Updated: 28/04/2020 13:26

การบันทึกรายการในกรณีที่มีกำไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน สมมุติ ว่าจำนวนเงินทั้งหมด 470,832.43 เป็นยอดเงิน 400,000 บาท และเป็นยอดขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนจำนวน 70,832.43 บาท ให้บันทึกรายการดังนี้

ก่อนอื่นจะต้องสร้างรหัสบัญชีเพิ่มขึ้นมา คือกำไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน เป็นบัญชีประเภทประยอดรายได้ ในที่นี้จะกำหนดให้เป็นรหัส 4011

จากนั้นก็จะบันทึกรายการผ่านโปรแกรมลูกหนี้ > Edit > บันทึกรายการประจำวัน


ในการบันทึกการชำระเงินขอให้เปลี่ยนวิธีการบันทึกเป็นแบบ รายการชำระเงินหลายรายการต่อหลายใบกำกับ โดยเรียกเข้าไปในรายการบันทึกรับชำระเงิน แล้วให้คลิกเม้าส์ขวา และเลือกรายการตามรูป


จากนั้นมาบันทึกรายการระบชำระเงิน โดยให้เลือกรายการเป็นเช็ค ใส่รายละเอียดตามเช็คลงไป ส่วนที่ขากทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนก็ให้บันทึกเป็นเช็คเช่นกัน


เมื่อบันทึกเสร็จใบสำคัญรับจะแสดงตามรูป


จากนั้นมาทำการยืนยันรายการเช็ค ให้เข้าบัญชีตามที่ลูกค้าชำระเงินมา ส่วนที่ขากทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนให้ระบุรหัสบัญชี 4110 ที่ได้สร้างเตรียมไว้


จากนั้นเมื่อโอนรายการจากลูกหนี้เเข้าบัญชีแยกประเภท โปรแกรมจะสร้างรายการบัญชีให้ตามรูป


และเมื่อดูงบการเงินจะแสดงในส่วนของรายรับ และส่วนขาดทุนให้เห็น


สำหรับในกรณีที่มีกำไร เช่นขายสินค้า 400,000 ได้กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 70,832.43 ก็ให้บันทึกรายการ 2 ครั้งCopyright © Business Soft Co., Ltd. All Rights Reserved. | Privacy Policy | เลขที่ทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ : 0105533127851