ถามคำถาม | Advanced Search
Tools
Rss หมวดหมู่

การปรับตั้งค่าประกันสังคมกลับไปเป็นอัตราเดิม (ลูกจ้างและนายจ้าง 5%)

Views: 2208 Last Updated: 29/05/2020 11:12

ตั้งแต่เดือน มิถุนายน 2563 ผู้ใช้โปรแกรมเงินเดือน EASY-ACC Payroll ต้องปรับอัตราเงินสมทบประกันสังคมกลับไปเป็นอัตราเดิม (หักลูกจ้าง 5% นายจ้างสมทบ 5%) ตามขั้นตอนดังนี้

1. เรียกโปรแกรมเงินเดือน EASY-ACC Payroll ไปที่รายการ Update > เพิ่มแก้ไขรายการหัก


2. ดับเบิ้ลคลิกที่ช่อง 32 เงินประกันสังคม จากนั้นให้แก้ไขตัวเลข อัตรา 5% สูงสุด/ปี 9000 แล้วคลิก ตกลง


3. เมื่อมีข้อความ "อัตราเงินสมทบของนายจ้างกับพนักงานไม่เท่ากัน ต้องการกำหนดอัตราจ้างให้เท่ากัน ? " ให้คลิก YES


หลักจากที่ทำขั้นตอนตามนี้ โปรแกรมก็จะคำนวณการหักตามทีต้องการCopyright © Business Soft Co., Ltd. All Rights Reserved. | Privacy Policy | เลขที่ทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ : 0105533127851