Advanced Search
Tools
Rss หมวดหมู่

เทคนิคการใช้งาน

21 ปรับรูปแบบการพิมพ์รายงานแบบตารางให้พิมพ์แบบพื้นขาว

ในการพิมพ์รายงานแบบตารางโปรแกรมจะกำหนดค่าในการพิมพ์เป็นมาตรฐานไว้ (ตามรูป) ถ้าพิมพ์ออกเครื่องพิมพ์แบบ…

22 การปิด Firewall บน Windows

โปรแกรมบัญชี EASY-ACC for Windows จะใช้การติดตั้ง Protection ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ซึ่งจะต้องมีการรับ-ส่งไฟล์ระหว่างเซิฟเวอร์ที่ใช้ควบคุมกับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่จะทำการติดตั้ง…

23 สร้างเท็มเพลตใบกำกับ (หรือรายงาน) ไว้ใช้ได้หลายๆ รูปแบบแบบไม่จำกัด

ใบบางกิจการที่มีการใช้งานใบกำกับไว้หลายรูปแบบ ท่านสามารถสร้างเท็มเพลตใบกำกับหรือรายงาน…

24 การแก้ไขแบบฟอร์มให้ตรงตามประกาศของอธิบดีกรมสรรพากรฉบับที่ 197

โปรแกรมระบบบัญชี EASY-ACC ได้ปรับปรุงการทำงานให้สอดคล้องกับข้อกำหนดตามประอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับใบกำกับภาษีที่กำหนดให้มีข้อความเพิ่มเติมตามประกาศฉบับที่…

25 วิธีค้นหาชื่อลูกค้าหรือชื่อเจ้าหนี้จากข้อความบางส่วน

ในกรณีที่ท่านต้องการจะค้นหาลูกค้า (หรือเจ้าหนี้) โดยที่ไม่ทราบรหัส และทราบเพียงข้อมูลบางส่วน…

26 กำหนดให้แสดง/ไม่แสดงหน้าจอเลือกเครื่องพิมพ์ทุกครั้งที่พิมพ์

โดยปกติ หากท่านกำหนดค่าเครื่องพิมพ์ในโปรแกรม EASY-ACC เป็น Default เมื่อมีการสั่งพิมพ์รายงานจะแสดงหน้าจอให้เลือกเครื่องพิมพ์ทุกครั้ง…

27 กำหนดให้แสดงสินค้าคงเหลือเมื่อกด F1

ในขณะที่กำลังจะทำการบันทึกรายการขาย หรือ ออกใบกำกับ บางครั้งผู้ใช้งานต้องการที่จะทราบจำนวนสินค้าคงเหลือก่อนที่จะบันทึกรายการ…

28 การปิดการตรวจสอบเวอร์ชั่นล่าสุดอัตโนมัติ

โดยปกติ ทุกครั้งที่มีการเรียกโปรแกรม EASY-ACC จะมีการตรวจสอบเวอร์ชั่นล่าสุดให้ท่านโดยอัตโนมัติ…

29 ตำแหน่งโฟลเดอร์ชั่วคราวที่ใช้ในการพิมพ์รายงาน

คำถาม ได้ทำการออกแบบรายงานด้วยตัวเอง แต่เมื่อสั่งพิมพ์ปรากฏว่าไม่มีข้อมูลแสดงออกมา สามารถตรวจสอบได้หรือไม่ว่าโปรแกรมส่งข้อมูลออกมาถูกต้อง…

30 การนำเท็มเพลตที่ดาวน์โหลดจากเว็บไปใช้งานแทนที่เท็มเพลตเดิม

กรณีที่ท่านดาวน์โหลด Template สำหรับรายงานหรือเอกสารจากเว็บ เช่น ใบกำกับแบบครึ่งใบ ใบวางบิล ใบสำคัญรับ-จ่าย…

31 Protection อยู่ที่ไดรฟ์ C: แต่ต้องการติดตั้งโปรแกรมไว้ที่ไดรฟ์ D: ทำได้หรือไม่?

คำถาม เคยติดตั้งโปรแกรมไว้ที่ไดรฟ์ C: (สิทธิ์การติดตั้งหรือ Protection อยู่ที่ C:) ต่อมาต้องการติดตั้งใหม่ที่ไดรฟ์…

32 การตรวจสอบเวอร์ชั่นของโปรแกรม

วิธีตรวจสอบเวอร์ชั่นของโปรแกรมที่ใช้อยู่ ให้เข้าไปที่เมนู Help ของโปรแกรมใดก็ได้ เลือกหัวข้อ…

33 กำหนดไดเร็คทอรี่แฟ้มข้อมูลเป็น C:\ ต้องการจะลบออกแต่หาไฟล์ไม่พบ

คำถาม ใช้ Windows 7 เผลอกำหนดไดเร็คทอรี่ของแฟ้มข้อมูลเป็น C:\ หรือที่ root directory ลองเพิ่ม ลบ แก้ไขก็ สามารถใช้งานได้ปกติ…

34 การกำหนดวัน/เดือน/ปีใน Windows 7 ให้เป็น พ.ศ. หรือ ค.ศ.

วิธีการ 1.โดยไปที่ Control Panel > Region and Language > Format แล้วคลิกที่ Additional Setting 2.คลิกไปที่ Date แล้วคลิกตรง Calendar Type เลือกเป็น…

35 วิธีการกำหนด Security บน Windows 7 เพื่อติดตั้งโปรแกรมของ EASY-ACC for Windows

ในการกำหนด Security ของ Windows 7 นั้น จะเป็นการกำหนด สิทธิ์เข้าไปใช้งานซึ่งโดยปกติแล้ว จะสามารถเข้าไปใช้งานได้เฉพาะเครื่องที่มีการติดตั้งเท่านั้น…

36 วิธีตรวจสอบและแก้ไขความผิดปกติของฮาร์ดดิสก์ (Check Disk)

เป็นที่ทราบดีว่า สิ่งที่ผู้ใช้โปรแกรม EASY-ACC จำเป็นต้องทำเป็นประจำก็คือการ Backup หรือการสำรองแฟ้มข้อมูล…

37 เพิ่มวันที่และเวลาพิมพ์ในใบกำกับ

38 การกำหนดรหัสผ่านสำหรับรายงาน

หลังจากที่ได้กำหนดรหัสผ่านสำหรับระบบแล้ว ในส่วนของรายงานแต่ละรายงานซึ่งเป็นความลับของทางบริษัท…

39 การใช้งานโปรแกรม ECCHGMST สำหรับเปลี่ยนแปลงข้อมูลใน IC-AR แบบ BATCH

โปรแกรม ECCHGMST เป็นโปรแกรมเสริมการทำงานของโปรแกรม EASY-ACC โดยจะทำหน้าที่เปลี่ยนแปลงข้อมูลบางส่วนของโปรแกรมสินค้าคงคลังและโปรแกรมลูกหนี้…

40 การเปลี่ยนการแสดงการค้นหา จากเรียงตามรหัส เป็นเรียงตามชื่อ

วิธีการเปลี่ยนการแสดงรหัส (กรณีที่กด F1 เพื่อค้นหารหัส) หลังจากกด F1 แล้ว ให้ทำการคลิกเม้าส์ขวา…

Copyright © Business Soft Co., Ltd. All Rights Reserved. | Privacy Policy | เลขที่ทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ : 0105533127851