Advanced Search
Tools
Rss หมวดหมู่

เทคนิคการใช้งาน

61 การกำหนดขอบเขตการทำงานในแต่ละรหัสผ่าน

หลังจากที่ได้กำหนดรหัสผ่านสำหรับระบบแล้ว โปรแกรมจะเป็นผู้กำหนดสิทธิการทำงานในแต่ละส่วนให้เองโดยอัตโนมัติ…

62 ระบบรักษาความปลอดภัยในโปรแกรม EASY-ACC

โปรแกรม EASY-ACC เป็นโปรแกรมที่เก็บข้อมูลทางด้านบัญชี และข้อมูลสำคัญหลายอย่างในการดำเนินกิจการไว้ภายในโปรแกรม…

63 การนำข้อมูลจาก EASY-ACC ไปใช้งานบน MS Excel

ข้อมูลที่บันทึกจากโปรแกรม EASY-ACC สามารถนำไปใช้งานร่วมกับ MS-EXCEL เพื่อนำไปประยุกต์การใช้งานในรูปแบบอื่นที่กิจการต้องการ…

64 การป้องกันการติดไวรัสทำอย่างไร

ส่วนใหญ่ไวรัสจะมีการแพร่กระจายผ่านทาง Flash Drive เป็นหลัก โดยอาศัยการทำงานของไฟล์ Autorun.inf ในการ Copy ตัวเองอัตโนมัติ…

65 การดูแลรักษาข้อมูล ให้มีเสถียรภาพ และ มีความปลอดภัย

เนื้อหาในหัวข้อนี้ประกอบด้วย การดูแลรักษาข้อมูล ชนิดของไฟล์ฐานข้อมูลของโปรแกรม EASY-ACC การแก้ไขแฟ้มข้อมูลที่เสียหาย…

66 วิธีตั้งค่าภาษาไทยบน Windows 8 , 10

วิธีตั้งค่าภาษาไทยบน Windows 8 , 10 และสามารถใช้คีย์ "~" (Grave Accent) เพื่อเปลี่ยนภาษาได้ โดยวิธีการมีดังนี้…

67 เทคนิคการสำรองข้อมูลให้ปลอดภัย และ มีเสถียรภาพ

ในการสำรองข้อมูลโดยปกติเราจะใช้เพียง 1 ชุดแล้วก็ใช้ซ้ำไปเรื่อยๆ ซึ่งวิธีการดังกล่าวเป็นวิธีการทีง่ายที่สุด…

68 ความสำคัญของไฟล์ ECACC.INI

โปรแกรม ECACC ทุกแบบ จะมีไฟล์ ECACC.INI อยู่ ซึ่งเป็นไฟล์ที่ใช้ในการปรับการทำงานบางส่วน ที่ต้องการกำหนดให้เป็นค่าตายตัว…

69 วิธีการกำหนดจำนวนรายการของใบวางบิล และใบรับวางบิล

วิธีการแก้ไข 1 ให้ไปที่หัวข้อ Reports >> ออกแบบฟอร์มเอกสาร >> ใบรับวางบิล(ถ้าเป็นใบวางบิล ให้อยู่ที่โปรแกรม…

70 การสร้างแฟ้มข้อมูลหลายกิจการ และ การเรียกใช้งาน

เมื่อติดตั้งโปรแกรมเสร็จ และ เรียกใช้งานโปรแกรม จะพบจอภาพ Select Directory เพื่อให้เลือกกิจการที่ต้องการจะเข้าไปบันทึกรายการ…

71 วิธีการนำฟอร์มเช็คที่ดาวน์โหลดมาใช้งาน

โปรแกรม EASY-ACC ได้จัดเตรียม Template ของเช็คแต่ละธนาคารให้ผู้ใช้งานสามารถทำการดาวน์โหลดได้ ตาม LINK นี้…

72 การบันทึกรายการเกี่ยวกับของแถม

การซื้อ-ขายสินค้าในแต่ละครั้ง บริษัทอาจได้รับสินค้าแถมจากผู้จำหน่าย เนื่องมาจากสั่งซื้อสินค้ากันเป็นประจำหรือในช่วงที่ผู้จำหน่ายจัดโปรโมชั่นแถมสินค้าให้…

73 การบันทึกรายการที่เกี่ยวกับค่าบริการที่ยังไม่ถึงกำหนดจ่ายภาษี

กิจการมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น เช่น ค่าโฆษณา ซึ่งกิจการจะจ่ายภาษีซื้อก็ต่อเมื่อถึงวันที่รับชำระเงิน…

Copyright © Business Soft Co., Ltd. All Rights Reserved. | Privacy Policy | เลขที่ทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ : 0105533127851