ถามคำถาม | Advanced Search
Tools
Rss หมวดหมู่

ระบบเน็ตเวิร์ค

21 วิธีการติดตั้ง SAMBA บนระบบปฎิบัติการ Linux

SAMBA (แซมบ้า) เป็น Software ที่ทำให้ LINUX สามารถ share data และ printer ได้หลักสำคัญต้องแก้ไข workgroup ให้ตรงกันทั้งเครื่องแม่ข่าย…

22 วิธีการติดตั้ง Linux RedHat 7.2

การติดตั้ง Linux Redhat 7.2 เริ่มต้นจะต้องใช้แผ่น CD BOOT (ก่อน อื่นต้องกำหนดใน BIOS ให้อ่านจากแผ่น CD ด้วย) เมื่อ…

23 การติดตั้งโปรแกรม EASY-ACC บน LAN แบบ Peer to peer

คำเตือน : การใช้งาน EASY-ACC กับ Lan แบบ Peer to Peer ระหว่างการใช้งาน อาจเกิดปัญหาข้อมูลเสียหายได้ โดยเฉพาะการใช้งานพร้อมกัน…

24 วิธีการติดตั้งระบบเน็ตเวิร์คแบบ Peer to Peer

คุณสมบัติที่สำคัญอย่างหนึ่งของ Windows คือการนำคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ 2 เครื่องขึ้นไปมาเชื่อมต่อกัน…

25 วิธีการเข้าสาย LAN

การไขว้สายในกรณีใช้สาย UTP CAT5 ตัวผู้ (RJ45)ทำเหมือนกันทั้งสองหัว ส้ม-ขาว ส้ม น้ำเงินขาว เขียวขาว เขียว…

26 ข้อจำกัดการใช้งาน EASY-ACC กับระบบ LAN แบบ Peer to Peer (P2P)

สำหรับผู้ที่เริ่มต้นที่จะลองใช้ระบบ Network โดยส่วนใหญ่มักจะเริ่มจากการสร้างระบบ LAN แบบ P2P ขึ้นมา…

27 การทำ Login Script บน Windows2000 และ Windows NT

การทำ Login Script บน Windows2000 และ Windows NT นั้น เพื่อที่จะกำหนดไดร์และกำหนดอุปกรณ์ที่ต้องการจะแชร์หรือใช้อุปกรณ์ร่วมกัน…

28 สำรองข้อมูลบนระบบ NETWORK จะขึ้นคำว่า warning ทุกไฟล์ที่ทำการสำรอง

เกิดจากมี User บางคน ยังเปิดใช้งานโปรแกรม EASY-ACC อยู่ วิธีการแก้ไข การรสำรองแฟ้มข้อมูลที่ใช้เป็นระบบ…

29 การติดตั้ง EASY-ACC for Win บน Netware หรือ Linux Server

ไม่สามารถติดตั้งโปรแกรม EASY-ACC บน Netware หรือ Linux ได้ แต่สามารถนำข้อมูลไปไว้บน Server ได้ แต่โปรแกรมจะต้องติดตั้งบนตัว…

30 ใช้โปรแกรม EASY-ACC แบบ Network เมื่อคลิก เลือก กิจการแล้วขึ้นคำว่า The maxinum number of user have been reached

ถ้าเป็นการเรียกโปรแกรม EASY-ACC บนระบบ LAN อาจจะเกิดปัญหานี้ได้ เนื่องจากโปรแกรมจะตรวจสอบสิทธิ์ว่า…

Copyright © Business Soft Co., Ltd. All Rights Reserved. | Privacy Policy | เลขที่ทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ : 0105533127851