Advanced Search
Tools
Rss หมวดหมู่

แก้ไขปัญหาการใช้งาน

1 การปิดบัญชีสิ้นปี (ขึ้นข้อความวันที่บันทึกไม่ถูกต้องหรือไม่อยู่ในงวดบัญชี เมื่อบันทึกรายการปี 2565) Featured

ก่อนจะเริ่มต้นใช้งานในงวดบัญชีถัดไป เช่น ปัจจุบันปี 2564 เมื่อคุณต้องการบันทึกรายการของปี 2565…

2 กรณีจำรหัส Protection Code ไม่ได้จะต้องทำอย่างไร / การขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลการลงทะเบียน Featured

เลข S/N หรือ Serial No. ของโปรแกรม EASY-ACC เป็นเลขที่ถูกกำหนดขึ้นสำหรับโปรแกรม EASY-ACC แต่ละชุดซึ่งจะไม่ซ้ำกัน…

3 โปรแกรม EASY-ACC มีข้อความแจ้งให้อัปเดตต้องทำอย่างไร Featured

เมื่อเรียกโปรแกรมแล้วมีข้อความแจ้งเตือนการ อัปเดต ให้ปฏิบัติดังนี้ 1. ในกรณีที่ใช้งานบนระบบ…

4 แนะนำการใช้งาน Team Viewer เพื่อใช้บริการ Remote Service กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการ บิซิเนส ซอฟต์ Featured

กรณีที่เกิดปัญหาการใช้งานและต้องการให้เจ้าหน้าที่เข้าไปแก้ไขปัญหาที่คอมพิวเตอร์โดยตรงนั้น…

5 ไม่มีข้อมูลแสดงเมื่อสั่งพิมพ์รายงานแบบตาราง

เมื่อสั่งพิมพ์รายงานแบบตารางแล้วไม่มีข้อมูลแสดงออกมา ให้แก้ไขตามขั้นตอนนี้ 1) ไปที่รายการ…

6 พิมพ์รายงานแบบตารางแล้วไม่แสดงอะไร

เมื่อคุณสั่งพิมพ์รายงานแบบตาราง แล้วไม่มีอะไรแสดงขึ้นมา หรือเกิดข้อความ Error เนื่องจากระบบวันที่บนวินโดว์…

7 วิธีการแก้ไขแฟ้มข้อมูลที่เสียหาย

กรณีที่ข้อมูลข้อมูลจัดเรียงไม่ถูกต้องหรือหายไป ในเบื้องต้นให้ทำการแก้ไขดังนี้ 1) สำรองข้อมูลทั้งหมดให้เรียบร้อย…

8 การแก้ไขกรณีปิดบัญชีสิ้นปีเกิน

กรณีที่ที่คุณปิดบัญชีสิ้นปีเกิน ให้ทำการแก้ไขตามขั้นตอนนี้ 1) ถ้าใช้งานโปรแกรมบนระบบ LAN ให้ทุกคนออกจากโปรแกรม…

9 จำรหัสผ่านลำดับที่ 1 ไม่ได้ต้องทำอย่างไร

ในการแก้ไขการตั้งค่า จะต้องใช้รหัสผ่านลำดับที่ 1 กรณีที่จำรหัสผ่านไม่ได้ให้ทำดังนี้ 1) สำรองข้อมูลที่จำรหัสผ่านไม่ได้…

10 กรณีลืมรหัส (Password) เข้าโปรแกรมไม่ได้ ต้องทำอย่างไร

กรณีที่คุณตั้งรหัสผ่านสำหรับเข้าโปรแกรม EASY-ACC ไม่ได้ ให้ทำขั้นตอนดังนี้ 1) สำรองข้อมูลที่ต้องการให้ปลดรหัสผ่าน…

11 ต้องการย้ายโปรแกรมจากคอมพิวเตอร์เครื่องหนึงไปคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่ต้องทำอย่างไร

หากคุณต้องการที่จะเปลี่ยนเครื่องที่จะใช้งานโปรแกรม EASY-ACC ไม่ว่าจะเป้นโปรแกรมบัญชี หรือ โปรแกรมเงินเดือน…

12 การปรับตั้งค่าประกันสังคมของ เดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม 2564

ตั้งแต่เดือน มกราคม ถึง มีนาคม 2564 ผู้ใช้โปรแกรมเงินเดือน EASY-ACC Payroll ต้องปรับอัตราเงินสมทบประกันสังคมเป็น…

13 ขึ้นข้อความ Access violent in address xxxxxxx in module ...หรือเป็นเครื่องหมายกากบาท ในกรณีที่แก้ไข TEMP ต่างๆแล้วยังไม่หายให้แก้ไขตามนี้

1. เปิด My Computer หรือ This PC คลิกขวามือที่ไดรฟ์ C ไปที่ Properties 2. คลิก Disk Cleanup 3. จะมี Pop Up หน้าต่าง Disk Cleanup for ( C ) คลิก checkbox…

14 วิธีการ Bypass ไม่ให้ Kaspersky ลบไฟล์ actman.exe(actman.dll)

ในโปรแกรม EASY-ACC จะมีไฟล์ actman.exe และ actman.dll ซึ่งจะใช้ตรวจสอบสิทธิการใช้งานโปรแกรม ขณะที่ทำการตรวจสอบทำให้โปรแกรม…

15 การปิด Firewall บน Windows

โปรแกรมบัญชี EASY-ACC for Windows จะใช้การติดตั้ง Protection ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ซึ่งจะต้องมีการรับ-ส่งไฟล์ระหว่างเซิฟเวอร์ที่ใช้ควบคุมกับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่จะทำการติดตั้ง…

16 เรียกโปรแกรมไม่ได้หลังจากทำการอัพเดทโปรแกรม (ติดตั้งโปรแกรมบนระบบ LAN)

ผู้ใช้งานโปรแกรมบนระบบ LAN โดยใช้งานโปรแกรมทั้งเครื่องแม่และเครื่องลูก (เชื่อมกันโดยใช้ PC 2 เครื่องขึ้นไปต่อพ่วงกันผ่านสาย…

17 แก้ปัญหาอัปเดตโปรแกรม EASY-ACC บน LAN แล้วถามหา Protection

สำหรับผู้ที่ติดตั้งโปรแกรม EASY-ACC ไว้บนระบบ LAN แบบแชร์ไดรฟ์ คือ ใช้งานทั้งเครื่องตัวแม่ และ ตัวลูก…

18 วิธีป้องกัน Map Drive หลุด for Windows

ถ้าเครื่องแม่ที่มีการติดตั้งโปรแกรมไว้จะเจอปัญหา คือ ถ้า Map Drive หลุด โปรแกรมจะไปเรียก Shortcut จะ ฮาร์ดดิสก์เลย…

19 เรียกโปรแกรม EASY-ACC แล้วขึ้น Access violent in address xxxxxxx in module ...

เมื่อเรียกใช้งานโปรแกรมแล้วปรากฏข้อผิดพลาด Access violent in address xxxxxxx in module ... สาเหตุเนื่องจาก Windows ไม่อนุญาตให้สร้าง…

20 ไม่สามารถตรวจสอบการอัปเดตอัตโนมัติได้ เนื่องจากติด FIREWALL ของ Norton Internet Security

กรณีที่ท่านทำการตรวจสอบเวอร์ชั่นล่าสุดของโปรแกรม EASY-ACC Accounting System แล้วปรากฏว่าติด Firewall ของ Norton internet security…

1 2 Next

Copyright © Business Soft Co., Ltd. All Rights Reserved. | Privacy Policy | เลขที่ทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ : 0105533127851