ถามคำถาม | Advanced Search
Tools
Rss หมวดหมู่

วิธีการติดตั้งระบบเน็ตเวิร์คแบบ Peer to Peer

Views: 25782 Last Updated: 05/07/2012 14:40

คุณสมบัติที่สำคัญอย่างหนึ่งของ Windows คือการนำคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ 2 เครื่องขึ้นไปมาเชื่อมต่อกัน โดยสามารถใช้อุปกรณ์ต่างๆ ร่วมกันได้ เช่น ฮาร์ดดิสก์, เครื่องพิมพ์, โมเด็ม ฯลฯ และรวมไปถึงการต่อระบบเครือข่าย LAN แบบ Peer to Peer ด้วย

ระบบ Peer to Peer คือการนำคอมพิวเตอร์มาต่อเชื่อมกันแบบง่ายๆ ซึ่งไม่จำเป็นต้องมี Server หรือระบบรักษาความปลอดภัย โดยจุดประสงค์หลักของการสร้าง Network คือการใช้อุปกรณ์ ต่างๆร่วมกันในการรับ-ส่ง ไฟล์ภายในระบบเครือข่ายหรือ Network

คำแนะนำก่อนการติดตั้ง

 • การติดตั้งเน็ตเวิร์คแบบ Peer to Peer จะใช้คุณสมบัติภายในของ Windows จึงไม่จำเป็นที่จะต้องหา ซอฟต์แวร์ใดๆ มาติดตั้งเพิ่มเติม ยกเว้นในส่วนไฟล์เน็ตเวิร์คของ Windows ดังนั้นท่านจึงควรเตรียมแผ่นไว้ให้พร้อมด้วยในขณะการติดตั้งโปรแกรม
 • หากเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านได้ติดตั้ง LAN CARD และสายเชื่อมต่างๆเรียบร้อยแล้ว สิ่งสำคัญที่สุดคืออุปกรณ์เหล่านั้น จะต้องอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดีและได้รับการติดตั้ง Driver อย่างถูกต้อง

การสร้าง Network แบบ Peer to Peer เราได้แบ่งออกเป็น 3 หัวข้อหลัก

 • การกำหนด Network Component 
  - Client for Microsoft Network
  - NE2000 Compatible
  - NetBEUI (อ่านว่า เน็ตบิวอี้)
  - File and Printer Sharing for Microsoft Network
 • วิธีกำหนดการแชร์อุปกรณ์ต่างๆ
  - Primary Network Logon
  - File and Printer Sharing 
  - Network/Identification
  - Network / Access Control
  - Sharing Drive and Printer
 • การติดตั้งและกำหนด Map Drive 
  - วิธีการ Map Drive

 การกำหนด Network Component

 • คลิกไปที่ Start > Setting > Control Panel และดับเบิลคลิกที่รายการ Network 
  จอภาพ Network จะแสดงขึ้นมาตามรูป ซึ่งในส่วนนี้ควรจะมีรายการตามตัวอย่าง  

  - Client for Microsoft Network
  - NE2000 Compatible
  - NetBEUI (อ่านว่า เน็ตบิวอี้)
  - File and Printer Sharing for Microsoft Network

  นอกจากรายการในส่วนนี้ หากติดตั้ง MODEM จะมีรายการ Dial-Up Adapter 
  และ TCP/IP > Dial-Up Adapter เพื่อใช้สำหรับการต่ออินเตอร์อยู่ในรายการด้วย 
  ถ้า 4 รายการดังกล่าวไม่มีในจอภาพ Configuration ก็สามารถคลิกที่ Add เพื่อเพิ่ม
  รายการเหล่านี้ได้ หากได้ติดตั้ง Network Card จะต้องมีรายการปรากฏขึ้นบนจอด้วย

  - NE2000 Compatible หรือชื่อของการ์ดที่ติดตั้งลงไป เช่น 3COM COMPEX 
  - TCP/IP

การติดตั้ง Client for Microsoft Network

 1. คลิกที่ Add จอภาพ Select Network Component Type จะแสดงขึ้นมา  2. คลิกที่ Client > Add จอภาพ Select Network Client จะแสดงขึ้นมา 

   

 3. คลิกที่ Microsoft แล้วเลือก Client for Microsoft Network ที่จอทางด้านขวา จากนั้นคลิก OK
การติดตั้ง Protocol : NetBEUI

 1. คลิกที่ Add จอภาพ Select Network Component Type จะแสดงขึ้นมา

   

 2. คลิกที่ Protocol > Add จอภาพ Select Network Protocol จะแสดงขึ้นมา  3. คลิกที่ Microsoft > NetBEUI ที่จอทางด้านขวา จากนั้นคลิก OK
การติดตั้ง Service : File and Printer Sharing for Microsoft Network

 1. คลิกที่ Add จอภาพ Select Network Service จะแสดงขึ้นมา  2. คลิกที่ File and Printer sharing for Microsoft Networks แล้วคลิก OK 

 วิธีกำหนดและการแชร์อุปกรณ์ต่างๆ

   
  การกำหนด Primary Network Logon

คลิกไปที่ลูกศรในกรอบ Primary Network Logon 

เลือกรายการ Client for Microsoft Network

  การกำหนด File and Printer Sharing

คลิกไปที่รายการ File and Printer Sharing …. จากนั้นคลิกที่ checkbox ในรายการทั้งหมดที่อยู่บนจอภาพดังภาพ คลิก OK เพื่อยืนยัน

การกำหนด Network/Identification

คลิกไปที่แทป Identification 

 

ในช่อง Computer Name ให้ใส่ชื่อที่ต้องการลงไป แต่จะต้องเป็นชื่อที่ซ้ำกันกับเครื่องอื่นๆ 
ที่จะต่อเชื่อมด้วย ในช่อง Workgroup ให้ใส่ชื่อกลุ่มที่จะต่อเชื่อมลงไป และทุกเครื่องที่จะต่อ
เชื่อมกับในกลุ่มช่องนี้จะต้องกำหนดให้เหมือนกัน ในช่อง Computer Description นั้นให้ใส่ 
รายละเอียดสั้นๆ เพื่อให้คอมพิวเตอร์ในกลุ่มทราบรายละเอียดของคอมพิวเตอร์ที่เขามาใช้งาน
ร่วมกัน จากนั้นคลิก OK

  การกำหนด Network / Access Control

คลิกไปที่แทป Access Control 

 
คลิกที่ปุ่ม Share for Level access control จากนั้นคลิกที่แทป Configuration

การกำหนด Sharing Drive and Printer

ก่อนที่จะให้ผู้อื่นเข้ามาใช้อุปกรณ์ร่วมกับเรา จะต้องกำหนดการแชร์ให้กับอุปกรณ์เหล่านั้น
ซึ่งเราสามารถกำหนดระดับของความปลอดภัยได้อีกด้วย

การแชร์ไดร์ฟ

เข้าไปที่ My Computer ซึ่งคุณจะเห็นไดรฟ์ทั้งหมดที่ติดตั้งอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ
จากนั้นให้คลิกเม้าส์ขวายังไดรฟ์ที่คุณต้องการจะแชร์ 

คลิกที่ Share As และกำหนดชื่อและรายละเอียดตามที่ต้องการ ซึ่งชื่อและรายละเอียดนี้ 
จะไปปรากฏยังเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องที่ต้องการเข้ามาแชร์ด้วย จากนั้นคลิกที่ Access Type
เลือกที่ Full Access ดังรูป 

ในกรณีที่มีไดรฟ์อื่นที่ต้องการแชร์อีกก็ทำขั้นตอนแบบเดียวกันนี้ใหม่

การแชร์เครื่องพิมพ์

เข้าไปที่ My Computer และเข้าไปในโฟลเดอร์ Printer เลือกเครื่องพิมพ์ที่ต้องการแชร์ 
คลิกเลือกที่ Sharing 

 
ช่อง Share Name ให้ใส่รายละเอียดของเครื่องพิมพ์ ซึ่งผู้อื่นที่จะมาใช้เครื่องพิมพ์จะมองเห็น 
รายละเอียดในส่วนนี้

การติดตั้งและกำหนด Map Drive

การตรวจสอบและ Map Drive

เข้าไปที่ Network Neighborhood คลิกที่ Entire Network คุณจะเห็นชื่อกลุ่มของคุณ 
ปรากฏขึ้นมาในจอภาพ จากนั้นให้คลิกเข้าไปในกลุ่มของคุณ ถ้าการเชื่อมต่อต่างๆถูกต้อง 
คุณจะต้องเห็นเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นปรากฏอยู่ในรายการนี้

หมายเหตุ : ถ้าใช้งานบน Windows ME จะต้องเข้าไปที่ My Network Places

คลิกเลือกคอมพิวเตอร์ที่คุณต้องการเข้าไปใช้อุปกรณ์ร่วมกับเขา ซึ่งคุณจะต้องเห็นไดรฟ์
ที่เครื่องที่ได้ทำการแชร์ไว้ด้วย เมื่อคุณเห็นไดรฟ์ที่เครื่องอื่นได้แชร์ไว้แล้ว ให้คลิกเม้าส์ขวา 
ที่ไดรฟ์นั้นแล้วเลือก Map Network Drive 

เมื่อจอ Map Network Drive แสดงขึ้นมาให้คลิกที่ปุ่มลูกศร Reconnect at Logon ด้านล่างสุด
หลังจากนั้นที่ช่องรายการ Drive เลือกไดรฟ์ที่คุณต้องการกำหนด 

ส่วนในช่อง Reconnect นั้นถ้าเช็คเครื่องหมายถูกไว้ เวลาคุณเปิดเครื่องขึ้นมา โปรแกรมจะ
ทำการ MAP ไดรฟ์ให้เองโดยอัตโนมัติ แต่เครื่องที่แชร์ไดรฟ์นั้นไว้จะต้องเปิดอยู่แล้วด้วย 
จากนั้นคลิก OK

เข้าไปที่ My Computer ถ้าทุกอย่างถูกต้องคุณจะต้องเห็นไดรฟ์ที่คุณทำการ MAP ปรากฏอยู่ในรายการนี้ด้วย

Copyright © Business Soft Co., Ltd. All Rights Reserved. | Privacy Policy | เลขที่ทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ : 0105533127851