ถามคำถาม | Advanced Search
Rss หมวดหมู่
Recently Added Rss
  1. การปรับตั้งค่าการคำนวณเงินประกันสังคม ตามประกาศล่าสุด เดือนกุมภาพันธ์และมีนาคม 2564
  2. การปรับตั้งค่าประกันสังคมของ เดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม 2564
  3. การปิดบัญชีสิ้นปีเพื่อเริ่มต้นงานปี 2564 หรือมีข้อความ "วันที่บันทึกไม่ถูกต้อง หรือไม่อยู่ในงวดบัญชี"
  4. ใช้โปรแกรม EASY-ACC ร่วมกับการขายของบน Lazada หรือ Shopee
  5. รายละเอียดการปรับปรุงโปรแกรมเงินเดือนและค่าแรง EASY-ACC Payroll 2.0
  6. นำข้อมูลย้อนหลังของโปรแกรมเงินเดือน EASY-ACC Payroll เวอร์ชั่นเดิม มาใส่ใน EASY-ACC Payroll 2.0 แบบอัตโนมัติ
  7. บันทึกยอดยกมาในโปรแกรมเงินเดือน EASY-ACC Payroll 2.0 แบบ Manual (สำหรับเริ่มต้นใช้โปรแกรมระหว่างปี)
  8. การติดตั้ง โปรแกรมอัพเกรดของ EASY-ACC Payroll 2.0
  9. ติดตั้งโปรแกรมเงินเดือน EASY-ACC Payroll
  10. ใบกำกับสินค้าพร้อมที่อยู่จัดส่งทางไปรษณีย์ สำหรับโปรแกรมบัญชี EASY-ACC

Copyright © Business Soft Co., Ltd. All Rights Reserved. | Privacy Policy | เลขที่ทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ : 0105533127851