ถามคำถาม | Advanced Search
Rss หมวดหมู่
Recently Added Rss
  1. ใช้โปรแกรม EASY-ACC ร่วมกับการขายของบน Lazada หรือ Shopee
  2. การตั้งค่าเงินสมทบประกันสังคม 2% งวดเดือน ก.ย.63- พ.ย.63 ในโปรแกรม EASY-ACC Payroll
  3. รายละเอียดการปรับปรุงโปรแกรมเงินเดือนและค่าแรง EASY-ACC Payroll 2.0
  4. นำข้อมูลย้อนหลังของโปรแกรมเงินเดือน EASY-ACC Payroll เวอร์ชั่นเดิม มาใส่ใน EASY-ACC Payroll 2.0 แบบอัตโนมัติ
  5. บันทึกยอดยกมาในโปรแกรมเงินเดือน EASY-ACC Payroll 2.0 แบบ Manual (สำหรับเริ่มต้นใช้โปรแกรมระหว่างปี)
  6. การติดตั้ง โปรแกรมอัพเกรดของ EASY-ACC Payroll 2.0
  7. ติดตั้งโปรแกรมเงินเดือน EASY-ACC Payroll
  8. ใบกำกับสินค้าพร้อมที่อยู่จัดส่งทางไปรษณีย์ สำหรับโปรแกรมบัญชี EASY-ACC
  9. การปรับตั้งค่าประกันสังคมกลับไปเป็นอัตราเดิม (ลูกจ้างและนายจ้าง 5%)
  10. การบันทึกกรณีมีกำไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน

Copyright © Business Soft Co., Ltd. All Rights Reserved. | Privacy Policy | เลขที่ทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ : 0105533127851