ถามคำถาม | Advanced Search
Tools
Rss หมวดหมู่

SETUP เครื่องพิมพ์ EPSON LX-800

Views: 6027 Last Updated: 05/07/2012 16:07

วิธีแก้ไข

  1. ให้ดูที่เครื่อง Printer EPSON LX-800 ด้านหลังเครื่องจะมีที่ปรับสวิทช์ โดยที่ 

    SW1 ให้ปรับ สวิทซ์ที่ 1,2,3,4 ให้ปรับลง และ 5,6,7,8 ให้ปรับขึ้น
    SW2 ให้ปรับ สวิทซ์ ลงทุกตัว


  2. ในโปรแกรม ECACC, ECPAY ให้ไปที่ การจัดการแฟ้มข้อมูล > แก้ไขจอภาพ / เครื่องพิมพ์ / LAN กำหนดรหัสภาษาไทยของเครื่องพิมพ์ ให้ กำหนดเป็น TAC11X40.COD

การกำหนดระยะห่างระหว่างบรรทัด และจำนวนบรรทัดต่อหน้าให้ลงฟอร์มพอดี


ให้ไปที่หัวข้อ Other ของโปรแกรมที่ต้องการพิมพ์ ระยะห่างระหว่างบรรทัด 46 จำนวนบรรทัดต่อหน้า 55

Copyright © Business Soft Co., Ltd. All Rights Reserved. | Privacy Policy | เลขที่ทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ : 0105533127851