ถามคำถาม | Advanced Search
Tools
Rss หมวดหมู่

การใช้งาน EASY-ACC Point of Sale กับเครื่อง POS ของ IBM Sure One

Views: 7825 Last Updated: 06/07/2012 10:15

การเรียกใช้งานเพื่อให้โปรแกรม EASY-ACC Point of Sale ทำงานร่วมกับเครื่อง IBM Sureone จะต้องเรียกโปรแกรมดังนี้
 

  ECPOS /SUREONE

ซึ่งจะสามารถให้โปรแกรมแสดงผลผ่านทาง Customer Display และ Magnetic Slot Reader ได้ด้วย

การกำหนดค่าใน Autoexec.bat

     เครื่อง POS รุ่นนี้สามารถปรับแต่งการทำงานได้หลากหลาย แต่ในการปรับเปลี่ยนค่าบางอย่างจะต้องทำที่ไฟล์ AUTOEXEC.BAT ดังรายละเอียดต่อไปนี้

  MODE COM3;9600,N,8,1
  MODE COM4;9600,N,8,2
  MODE LPT1 (หรือ LPT2) =COM3

การกำหนดค่าในโปรแกรม EASY-ACC Point of Sale

     ให้เรียกรายการ UPDATE> กำหนดเครื่องเก็บเงิน ใส่เลขที่ของเครื่องเก็บเงินที่จะติดตั้งเครื่องพิมพ์รุ่นนี้ แล้วกด Enter และกด F5 เพื่อใส่ค่าต่างๆดังนี้

  • พอร์ตเครื่องเก็บเงิน LPT1 (หรือ LPT2 ตามที่กำหนดไว้ใน AUTOEXEC.BAT)

หมายเหตุ : จะใช้ LPT1หรือ LPT2 ก็ได้แต่จะต้องกำหนดพอร์ตเครื่องเก็บเงินและเครื่องพิมพ์ให้ตรงกัน

  • จำนวนอักษรต่อบรรทัด 40
  • ชนิดของกระดาษพิมพ์ = กระดาษม้วน
  • คำสั่งควบคุมแบบ MANUAL = #15 (ในบางรุ่นค่าในช่องนี้ไม่ต้องใส่ก็ได้)
  • คำสั่งตัดกระดาษม้วน = #27#80#0 (ในบางรุ่นค่าช่องนี้อาจจะไม่ต้องใส่ก็ได้)
  • คำสั่งเปิดเครื่องเก็บเงิน = #07(100)รหัสภาษาไทยของเครื่องพิมพ์

     เลือกรายการ จัดการแฟ้มข้อมูล> แก้ไขชนิดจอภาพ/เครื่องพิมพ์/LAN และให้กำหนดรหัสภาษาไทยของเครื่องพิมพ์เป็น TAC11x17


     ในกรณีที่การพิมพ์ใบกำกับยังแสดงผลไม่ถูกต้อง ให้ดาวน์โหลดไฟล์ axthai422.zip จากนั้นให้แตก ZIP ไฟล์ไปในไดเรคทรอรี่ ECPOS (ใส่ไว้ทั้งโฟลเดอร์) แล้วทดลองเรียกใช้งานอีกครั้งหนึ่ง (ดาวน์โหลด axthai422.zip)

Copyright © Business Soft Co., Ltd. All Rights Reserved. | Privacy Policy | เลขที่ทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ : 0105533127851