ถามคำถาม | Advanced Search
Tools
Rss หมวดหมู่

การนำข้อมูลที่สำรองไว้กลับมาใช้งาน

Views: 17791 Last Updated: 21/11/2013 11:41

สำหรับผู้ใช้งานที่ต้องการนำข้อมูลที่เคยสำรองไว้กลับมาใช้งาน ให้ทำตามขั้นตอนดังนี้

  1. จากเมนูหลักคลิกที่ File > เลือกแฟ้มข้อมูลของกิจการ
  2. ให้ทำการสร้างข้อมูลกิจการใหม่ขึ้นมา โดยดู วิธีการสร้างข้อมูลหลายกิจการ
  3. เมื่อสร้างเสร็จแล้ว ให้ไปที่เมนู จัดการแฟ้มข้อมูล > สำรองแฟ้มข้อมูล  4. ให้เลือกกิจการที่ต้องการนำข้อมูลสำรองกลับมาใช้งาน  5. จากนั้นให้เลือกเรียกข้อมูลที่สำรองไว้กลับคืน (Restore)   6. ให้ระบุตำแหน่งไดร์ฟและเลือกไฟล์ข้อมูลที่สำรองไว้ ดู วิธีการสำรองข้อมูล  7. เมื่อโปรแกรมกลับมาที่จอ EASY-ACC Backup ให้คลิก Restore จากนั้นให้ปฏิบัติตามคำแนะนำบนจอภาพ


Copyright © Business Soft Co., Ltd. All Rights Reserved. | Privacy Policy | เลขที่ทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ : 0105533127851