ถามคำถาม | Advanced Search
Tools
Rss หมวดหมู่

พิมพ์ใบวาง​บิลลำดับที่ บิลใบกำกับ พิมพ์แล้วเกิ​นตารางช่อง

Views: 15820 Last Updated: 13/08/2012 12:33

เมื่อพิมพ์ใบวางบิลจากโปรแกรมลูกหนี้ (หรือพิมพ์ใบรับวางบิลจากโปรแกรมเจ้าหนี้ฯ) เกิดปัญหาจำนวนใบกำกับเกินกรอบตาราง ตามรูป


แก้ไขได้ตามขั้นตอนดังนี้

1. เรียกโปรแกรมลูกหนี้ฯ (หรือโปรแกรมเจ้าหนี้ฯ) ไปที่รายการ Report > ออกแบบฟอร์มเอกสาร > ใบวางบิล/ใบแจ้งหนี้

2. เมื่อจอภาพ Report Designer แสดงขึ้นมา
2.1 ให้คลิกที่แทป SubReport1:TextPipeline_Detail
2.2 คลิกเม้าส์ขวาตรงบรรทัด Detail
2.3 เลือก Position

 

3. จากไดอะล็อก Position ให้ทำการปรับตัวเลขในช่อง Print Count ลง จากตัวอย่าง ขอแนะนำให้ปรับตัวเลขเหลือ 20

 

4. คลิกที่ File เลือก Save แล้วทดลองพิมพ์รายงานอีกครั้ง

Copyright © Business Soft Co., Ltd. All Rights Reserved. | Privacy Policy | เลขที่ทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ : 0105533127851