ถามคำถาม | Advanced Search
Tools
Rss หมวดหมู่

Protection Code คืออะไร

Views: 18934 Last Updated: 27/11/2018 17:45

Protection Code คืออะไร

เป็นอุปกรณ์ที่ทางบริษัท บิซิเนสซอฟต์ จำกัดได้นำมาใช้ติดตั้งร่วมกับผลิตภัณฑ์ของโปรแกรม EASY-ACC โดยหลังจากที่ติดตั้งโปรแกรมระบบบัญชี EASY-ACC หรือ โปรแกรมบัญชีเงินเดือน EASY-ACC Payroll ไปแล้วจะต้องติดตั้ง Protection Code นี้ตามไปด้วยมิฉะนั้นจะไม่สามารถเรียกใช้งานโปรแกรมได้Protection Code ต่างจาก Protection Disk หรือ Protection USB อย่างไร

Protection Code แตกต่างกับ Protection รุ่นอื่น คือ ไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณืใดๆ ในการติดตั้ง อาทิ USB หรือ ไดรฟ์ A สามารถติดตั้ง และ ถอนสิทธิ์ผ่านอินเตอร์เน็ต ซึ่งทางบริษัทฯ นำมาใช้แทน Protection รุ่นเดิมทั้งหมด แต่มีจุดประสงค์เดียวกันคือ ป้องกันการละเมิดสิทธิ์ในการใช้งาน เหตุที่นำมา Protection รุ่นนี้มาใช้งานแทนรุ่นเดิม เนื่องจากมีคุณสมบัติที่ดีกว่า และเหมาะสมกับการใช้งานคอมพิวเตอร์ในปัจจุบันที่มักจะตัดอุปกรณ์หลายอย่างออกไป และ ใช้การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตเพื่อติดตั้งโปรแกรมต่างๆ แทน นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติที่น่าสนใจหลายอย่าง ได้แก่

  • ไม่ต้องใช้อุปกรณ์ใดๆ ในการติดตั้ง หรือ ย้ายสิทธิ์การติดตั้งโปรแกรม นอกจากใช้การต่อเชื่อมอินเตอร์เน็ตในระหว่างการติดตั้งเท่านั้น
  • รองรับคอมพิวเตอร์รุ่นใหม่ๆ ที่มักจะตัด Port ต่างๆ ออกไป
  • ไม่ต้องกังวลเรื่องความเสียหายของอุปกรณ์ Protection อุปกรณ์หาย หรือ ถูกขโมย เพราะ บริษัทฯ จะเป็นผู้ดูแลให้กับท่านเอง 
  • เมื่อรหัส Protection Code ถูกผู้อื่นลักลอบนำไปใช้งาน สามารถยกเลิก และ ขอเปลี่ยนรหัสเพื่อป้องกันการลักลอบนำสิทธิ์การใช้งานของท่านโดยบุคคลอื่นได้
  • หลังจากติดตั้งแล้ว สามารถทำการถอนสิทธิ์ และ ติดตั้งใหม่ได้โดยไม่จำกัดจำนวนครั้ง
  • หมดกังวลเรื่องการแพร่กระจายของไวรัส เพราะ ไม่มีอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ใดๆ ใช้ในการติดตั้ง
  • กรณีที่มีการอัพเกรดโปรแกรมในอนาคต สามารถทำการอัพเกรดได้ทันที โดยไม่ต้องส่งอุปกรณ์ใดๆ กลับคืนมายังบริษัท

ถ้าต้องการเปลี่ยนจาก Protection รุ่นเดิมเป็น Protection Code ได้หรือไม่

ผู้ที่ใช้ Protection Disk หรือ Protection USB สามารถนำอุปกรณ์ของท่านมาเปลี่ยนเป็น Protection Code ได้ โดยมีค่าใช้จ่ายเพียงเล็กน้อยเท่านั้น

การติดตั้งโปรแกรมร่วมกับ Protection Code ยุ่งยากหรือไม่

การติดตั้งโปรแกรมร่วมกับ Protection Code มีความสะดวกมากกว่าเดิม เพียงแต่ในระหว่างทำการติดตั้งให้ต่อเชื่อมอินเตอร์เน็ตไว้เท่านั้น สำหรับท่านที่กังวลเรื่องของไวรัสจะมาทางอินเตอร์เน็ต นั่นไม่เป็นความจริง เพราะ ไวรัสคอมพิวเตอร์จะฝังตัวในเครื่องของท่านได้ก็ต่อเมื่อ เรียกเข้าเว็บไซด์ที่มีจุดประสงค์จะแพร่กระจายไวรัส และ เปิดอีเมล์ที่มีไวรัสฝังตัวอยู่เท่านั้น นอกจาก 2 กรณีนี้ไม่มีทางใดที่ไวรัสคอมพิวเตอร์จะเข้ามาโดยท่านเปิดเครื่องทิ้งไว้เฉยๆ 

คลิก ดูรายละเอียดวิธีการติดตั้งโปรแกรมโดยใช้ Protection Code


Copyright © Business Soft Co., Ltd. All Rights Reserved. | Privacy Policy | เลขที่ทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ : 0105533127851