ถามคำถาม | Advanced Search
Tools
Rss หมวดหมู่

Error Code : 8

Views: 4313 Last Updated: 04/05/2016 10:15

สาเหตุ  : ติดตั้งโปรแกรมเป็นแบบ Network แล้วติดตั้งไม่ได้ขี้น Error Code 8 เนื่องจากกำหนด Permission ไม่ถูกต้อง

วิธีแก้ไข : ให้เปลี่ยน Permission ของ User ในโฟลเดอร์ที่ติดตั้งโปรแกรม EASY-ACC ไว้ให้แชร์แบบ Full Control โดยให้คลิกเครื่องหมายขีดถูกที่ช่อง Allow network users to change my files

หมายเหตุ

ถ้าขึ้น Error Code 8 สิทธิ์จะยังไม่ถูกติดตั้งและสิทธิ์จะไม่หาย

Copyright © Business Soft Co., Ltd. All Rights Reserved. | Privacy Policy | เลขที่ทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ : 0105533127851