ถามคำถาม | Advanced Search
Tools
Rss หมวดหมู่

วิธีการติดตั้ง SAMBA บนระบบปฎิบัติการ Linux

Views: 15926 Last Updated: 05/07/2012 14:59
SAMBA (แซมบ้า) เป็น Software ที่ทำให้ LINUX สามารถ share data และ printer ได้หลักสำคัญต้องแก้ไข workgroup ให้ตรงกันทั้งเครื่องแม่ข่าย และเครื่องลูกข่าย

วิธีการติดตั้ง

 1. เริ่มต้นให้ Log-In ด้วย Root ไปที่ HOME> Root Directory> etc> samba จากนั้นให้คลิกขวาที่ smb.conf> Open With> Text editor 2. ในส่วนของ Global Settings ให้แก้ไขในส่วนของ Workgroup (สามารถใช้ของเดิมที่มีอยู่แล้วได้) และ Share Definitions ให้เพิ่ม Directory ที่จะ Share เพื่อกำหนดให้ Workgroup ทำการแชร์ CD-ROM และ Directory Account ซึ่งจะทำการแชร์หลาย Directory ก็ได้ (ให้ทำเหมือน Account) เมื่อเสร็จแล้ว save ดังภาพ 3. ขั้นตอนต่อไป คือการสร้าง Directory และการ Share Directory ก่อนอื่นให้สร้าง Directory ให้ตรงกับ Share Setting ที่สร้างไว้ เมื่อได้ Directory ที่ต้องการแล้วให้คลิ้กขวาและเลือก Properties เลือก Permissions แล้ว Set ตามภาพ

   

  เมื่อ Set Share> permissions เรียบร้อย ก็ต้องทำให้ Samba รู้จัก User และ password
   
  โดยให้เข้าไปที่ shell แล้วเรียก ntsysv 

   

  ให้ทำเครื่องหมาย * หน้าช่อง smb เพื่อให้โปรแกรมทำการรัน samba ทุกครั้งที่ Boot เครื่อง
   

   

  กลับมาที่ Shell อีกครั้งแล้วพิมพ์ smbpasswd –a user (ตัวอย่าง smbpasswd –a sakda แล้วพิมพ์ password 2 ครั้ง)
    4. เรียกเข้าหน้า Desktop> contron panel> network config
  กำหนด Config> Devices> edit> Protocol> TCP/IP แล้วทำการกำหนด IP Address และต้องกำหนดที่ Hosts> add> ใส่ address ของ user แล้ว OK เป็นอันว่าขั้นตอนการ Set Samba เสร็จแล้ว

   

 5. จบขั้นตอนการ SET UP SAMBA

SAMBA (แซมบ้า) เป็น Software ที่ทำให้ LINUX สามารถ share data และ printer ได้หลักสำคัญต้องแก้ไข work group ให้ตรงกันทั้งเครื่องแม่ข่าย และเครื่องลูกข่าย

วิธีการติดตั้ง

 1. เริ่มต้นให้ Log-In ด้วย Root ไปที่ HOME> Root Directory> etc> samba จากนั้นให้คลิกขวาที่ smb.conf> Open With> Text editor 2. ในส่วนของ Global Settings ให้แก้ไขในส่วนของ Workgroup (สามารถใช้ของเดิมที่มีอยู่แล้วได้) และ Share Definitions ให้เพิ่ม Directory ที่จะ Share เพื่อกำหนดให้ Workgroup ทำการแชร์ CD-ROM และ Directory Account ซึ่งจะทำการแชร์หลาย Directory ก็ได้ (ให้ทำเหมือน Account) เมื่อเสร็จแล้ว save ดังภาพ

 3. ขั้นตอนต่อไป คือการสร้าง Directory และการ Share Directory ก่อนอื่นให้สร้าง Directory ให้ตรงกับ Share Setting ที่สร้างไว้ เมื่อได้ Directory ที่ต้องการแล้วให้คลิ้กขวาและเลือก Properties เลือก Permissions แล้ว Set ตามภาพ

   

  เมื่อ Set Share> permissions เรียบร้อย ก็ต้องทำให้ Samba รู้จัก User และ password
   
  โดยให้เข้าไปที่ shell แล้วเรียก ntsysv 

   

  ให้ทำเครื่องหมาย * หน้าช่อง smb เพื่อให้โปรแกรมทำการรัน samba ทุกครั้งที่ Boot เครื่อง
   

   

  กลับมาที่ Shell อีกครั้งแล้วพิมพ์ smbpasswd –a user (ตัวอย่าง smbpasswd –a sakda แล้วพิมพ์ password 2 ครั้ง)
    4. เรียกเข้าหน้า Desktop> contron panel> network config
  กำหนด Config> Devices> edit> Protocol> TCP/IP แล้วทำการกำหนด IP Address และต้องกำหนดที่ Hosts> add> ใส่ address ของ user แล้ว OK เป็นอันว่าขั้นตอนการ Set Samba เสร็จแล้ว

    5. จบขั้นตอนการ SET UP SAMBA

Copyright © Business Soft Co., Ltd. All Rights Reserved. | Privacy Policy | เลขที่ทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ : 0105533127851