ถามคำถาม | Advanced Search
Rss หมวดหมู่
Recently Added Rss
  1. วิธีเปลี่ยนรูปแบบวันที่ในโปรแกรม EASY-ACC และ EASY-ACC Payroll
  2. การปรับตั้งค่าการคำนวณเงินประกันสังคม ตามประกาศล่าสุด เดือนกุมภาพันธ์และมีนาคม 2564
  3. การปรับตั้งค่าประกันสังคมของ เดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม 2564
  4. การปิดบัญชีสิ้นปีเพื่อเริ่มต้นงานปี 2564 หรือมีข้อความ "วันที่บันทึกไม่ถูกต้อง หรือไม่อยู่ในงวดบัญชี"
  5. ใช้โปรแกรม EASY-ACC ร่วมกับการขายของบน Lazada หรือ Shopee
  6. รายละเอียดการปรับปรุงโปรแกรมเงินเดือนและค่าแรง EASY-ACC Payroll 2.0
  7. นำข้อมูลย้อนหลังของโปรแกรมเงินเดือน EASY-ACC Payroll เวอร์ชั่นเดิม มาใส่ใน EASY-ACC Payroll 2.0 แบบอัตโนมัติ
  8. บันทึกยอดยกมาในโปรแกรมเงินเดือน EASY-ACC Payroll 2.0 แบบ Manual (สำหรับเริ่มต้นใช้โปรแกรมระหว่างปี)
  9. การติดตั้ง โปรแกรมอัพเกรดของ EASY-ACC Payroll 2.0
  10. ติดตั้งโปรแกรมเงินเดือน EASY-ACC Payroll

Copyright © Business Soft Co., Ltd. All Rights Reserved. | Privacy Policy | เลขที่ทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ : 0105533127851