ถามคำถาม | Advanced Search
Rss หมวดหมู่
Recently Added Rss
  1. การปรับตั้งค่าการคำนวณเงินประกันสังคม ตามประกาศล่าสุด มี.ค.-ส.ค.63 (ตั้งแต่ V1.1 B1924)
  2. การเรียก Template ที่โปรแกรมกำหนดไว้กลับมา
  3. การปรับอัตราเงินประกันเป็นการชั่วคราว ตามประกาศสำนักงานประกันสังคม เพื่อลดภาระจากปัญหาไวรัส COVID-19
  4. การตั้งค่า Gmail เพื่อใช้งานร่วมกับโปรแกรม EASY-ACC
  5. การนำข้อมูลที่สำรองจาก EASY-ACC Payroll V.1 มาสร้างเป็นรายการรายได้ในระหว่างปีสำหรับ EASY-ACC Payroll V.2
  6. การตั้งค่าสำหรับส่ง E-Payslip ผ่านอีเมล
  7. ต้องการให้แสดงต้นทุนขาย ในรายงานประวัติการขาย (โปรแกรมขายสินค้าและออกใบกำกับ)
  8. อัพเดทโปรแกรมแล้ว โอนข้อมูลจาก AR ไป GL ไม่ได้
  9. การเพิ่มข้อความและแก้ไขใบกำกับ
  10. อัพเดท Windows 10 แล้วแมพไดรฟ์ไม่ได้ หรือ ติด Password

Copyright © Business Soft Co., Ltd. All Rights Reserved. | Privacy Policy | เลขที่ทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ : 0105533127851