ถามคำถาม | Advanced Search
Tools
Rss หมวดหมู่

ติดตั้ง Client32 วันที่และเวลาจะเปลี่ยนได้เองทุกครั้งที่เรียกใช้งาน

Views: 4426 Last Updated: 05/07/2012 15:05

เนื่องจากค่าปกติสำหรับการติดตั้ง Client32 ได้ถูก Synchronize ให้เครื่องลูกรับ วันที่และเวลาทั้งหมดจะมาจากเครื่องแม่ข่าย สามารถยกเลิก Function นี้ได้โดย

  1. คลิกขวาที่ Novell Client แล้วเลือก Novell Client Properties

     

  2. จากนั้นเลือกหัวข้อ Advanced Settings แล้วเลือกหัวข้อ Set Station Time โดยกำหนดหัวข้อ Setting ด้านขวาให้เป็น OFF คลิก OK

Copyright © Business Soft Co., Ltd. All Rights Reserved. | Privacy Policy | เลขที่ทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ : 0105533127851