ถามคำถาม | Advanced Search
Tools
Rss หมวดหมู่

วิธีการ Add a printer แบบ Network ให้พิมพ์กับ โปรแกรม EASY-ACC

Views: 16788 Last Updated: 17/07/2012 10:03

วิธีการทำ

1.ให้ตรวจสอบชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งเครื่องพิมพ์ โดยให้คลิกขวาที่ My Computer เลือก Properties2.ดูที่หัวข้อ Computer Name สังเกตุชื่อเครื่องตรง Full computer name ว่าเป็นชื่ออะไร เพราะต้องใช้ในการ Add ว่าจะอ่านเครื่องพิมพ์ จากตัวอย่างเป็นชื่อ "bsoft403xp" ให้จดไว้ จากนั้นให้คลิก Cancel 3.ไปที่ Start > Printers and Faxes4.ให้คลิกขวาที่ เครื่องพิมพ์ที่จะใช้พิมพ์ หรือที่จะใช้พิมพ์ในโปรแกรม EASY-ACC เลือก Sharing..5.จะปรากฎหน้าจอดังรูป ให้ติ๊กที่ Share this printer ตรง Share name ให้ใส่ชื่อไว้สำหรับการแชร์เครื่องพิมพ์ ตัวอย่าง "EpsonLQ1170" ให้จดไว้ด้วย เสร็จแล้วคลิก OK6.ให้ Add เครื่องพิมพ์จากเครื่อง Client โดยให้ Add a printer

Name:  19-6-2555 8-51-24.png Views: 1 Size:  48.4 KB

7.จะขึ้นหน้าต่างดังรูป ให้คลิก Next >

Name:  19-6-2555 8-51-49.png Views: 1 Size:  54.9 KB

8.เลือก A network printer, or a printer... แล้วคลิก Next>

Name:  19-6-2555 8-52-05.png Views: 1 Size:  28.6 KB

9.ให้เลือก Connect to this printer(or to browse for a printer, ...... แล้วพิมพ์ข้อความลงในช่อง Name: (ตัวอย่าง) \\Bsoft403xp\EpsonLQ1170 แล้วคลิก Next>

Name:  19-6-2555 8-54-14.png Views: 1 Size:  29.4 KB

10.จะมีข้อความว่า Do you want to use this printer as the default printer? คุณต้องการ Set ไว้เป็นเครื่องพิมพ์เริ่มต้นหรือไม่ ให้เลือกตามต้องการ แล้วคลิก Next>

Name:  19-6-2555 8-54-57.png Views: 1 Size:  19.8 KB

11.เสร็จแล้วก็กด Finish

Name:  19-6-2555 8-55-07.png Views: 1 Size:  47.4 KB

12.ลองเรียกเข้าโปรแกรมแล้วลองสั่งพิมพ์ดูอีกครั้ง

Copyright © Business Soft Co., Ltd. All Rights Reserved. | Privacy Policy | เลขที่ทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ : 0105533127851