ถามคำถาม | Advanced Search
Tools
Rss หมวดหมู่

การใช้งานพริ้นเตอร์บนระบบ Network

Views: 9860 Last Updated: 05/07/2012 16:16

ในกรณีที่เครื่องพิมพ์ (เป็นDOT รุ่นไหนก็ได้) ต่อตรงกับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ระบบ OS Windows98, ME, 95  แต่ต้องการที่จะให้เครื่องที่ใช้ WindowsXP มาใช้งานร่วม ต้องกำหนดค่าดังนี้


 1. ให้เครื่องที่ต่อตรงกับเครื่องพิมพ์ทำการแชร์เครื่องพิมพ์ก่อน 
   
 2. เครื่องที่ใช้ระบบ WindowsXP ต้องทำการแก้ไข Batfile (ECACC.BAT)ในไดเรททอรี่ของโปรแกรมก่อนตามภาพ

   

   

   

 3. สังเกตในภาพว่าจะมีการกำหนดพอร์ต ไว้สองพอร์ต คือ 

  LPT1 กำหนดให้ไปออกที่เครื่องของคุณสุวรรณา
  LPT2 กำหนดให้ไปออกที่เครื่องของคุณเมธี เสร็จแล้ว Save

 4. จากนั้น ลองเรียกเข้าโปรแกรม เพื่อทำการออก Report ในขณะที่เราอยู่ที่หน้าจอจะสั่งพิมพ์ให้ทำการกด F3 เพื่อทำการเลือก


 5. พอร์ตที่จะสั่งพิมพ์คราวนี้เราก็จะใช้เครื่องพิมพ์ได้สองตัว สำหรับในกรณีที่ใช้โปรแกรม PAYROLL ให้แก้ไขใน ECPAY.BAT

Copyright © Business Soft Co., Ltd. All Rights Reserved. | Privacy Policy | เลขที่ทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ : 0105533127851