Advanced Search
Tools
Rss หมวดหมู่

วิธีการแปลงข้อมูลจาก EXCEL เป็น PRIMPORT.TXT เพื่อใช้ใน EASY-ACC Payroll

Views: 38374 Last Updated: 06/11/2012 21:55

วิธีการแปลงข้อมูลจาก EXCEL เป็น PRIMPORT.TXT เพื่อนำข้อมูลจากภายนอก(Format Payroll)มาเข้าโปรแกรม EASY-ACC Payroll for Windows
วิธีการทำ
1.ให้เรียกโปรแกรม Excel ขึ้นมา หรือข้อมูลที่เป็นในรูปแบบ Excel

Name: 19-6-2555 15-26-14.png Views: 1 Size: 30.3 KB

2.ให้กำหนดค่าตาม Format ที่ทาง EASY-ACC Payroll ต้องการ ดังต่อไปนี้

123456789 030.000 010.000 010.000 000.000 000.000

XXXXXXXXX XXX.XXX XXX.XXX XXX.XXX XXX.XXX XXX.XXX (ในการเว้นวรรค ใช้ 1 เคาะ)

 1. (สีดำ) รหัสประจำตัวพนักงานสามารถกำหนดได้ 9 หลัก
 2. (สีแดง) ค่าของข้อมูลจำนวน วัน / ชม. ในการทำงาน กำหนดตัวเลข หน้าจุดได้ 3 หลัก และหลังจุดได้ 3 หลัก
 3. (สีฟ้า)(สีเขียว)(สีส้ม)(สีน้ำเงิน) ช่วงชุดที่ 3 ถึง 6 คือ รหัสของค่าล่วงเวลาของพนักงานกำหนดได้ หน้าจุด 3 หลัก และหลังจุด 3 หลัก

3.จะได้ดังรูป ข้อมูลตรงส่วนนี้ให้ดูจากข้อ 2. Format Payroll

Name: 19-6-2555 15-28-27.png Views: 1 Size: 51.4 KB

4.พอกำหนดเสร็จเรียบร้อย ให้ไป Save as ..หรือ บันทึกแฟ้มเป็น..

Name: 19-6-2555 15-34-14.png Views: 1 Size: 19.3 KB

5.ให้เลือกตำแหน่งที่ต้องการ Save หรือ บันทึก ซึ่งแนะนำให้ไปเก็บไว้ที่เดียวกับที่ข้อมูลของ Payroll อยู่ ตัวอย่าง อยู่ที่U:\ECPAY32\DATAFILE
6.ตรง File Name หรือ ชื่อแฟ้ม ให้ใช้ชื่อว่า PRIMPORT ส่วน Type file หรือ บันทึกเป็นชนิด ให้เลือกเป็น Formatted Text (Space delimited) (*.prn)
7.เสร็จแล้วกด บันทึก หรือ Save (ดูตามรูป)

Name: 19-6-2555 15-38-55.png Views: 1 Size: 70.7 KB

8.จะมีข้อความว่า(เวอร์ชั่นภาษาไทย) "ชนิดของแฟ้มที่เลือกไม่สนับสนุนสมุดงานที่มีหลายแผ่น" ให้ตอบ ตกลง

Name: 19-6-2555 15-43-54.png Views: 1 Size: 36.8 KB

9.ก็จะมีข้อความต่อไป (เวอร์ชั่นภาษาไทย) "PRIMPORT.prn อาจมีคุณลักษณะที่เข้ากันไม่ได้...." ให้ตอบ ใช่

Name: 19-6-2555 15-41-13.png Views: 1 Size: 21.3 KB

10.เสร็จแล้วให้ปิดออกมาให้หมด ก็จะมีขึ้นมาให้บันทึกอีกครั้ง ก็ให้กด บันทึก ตามปกติ
11.ขั้นตอนสุดท้าย ให้ไปเปลี่ยนนามสกุลของไฟล์ที่เราได้ทำการบันทึกไว้ ในรูปแบบของ Formatted Text (Space delimited) (*.prn)

Name: 19-6-2555 15-47-05.png Views: 1 Size: 41.1 KB

12.ให้ Rename หรือเปลี่ยนนามสกุล จาก .prn เป็น .txt ตามรูป

Name: 19-6-2555 15-48-14.png Views: 1 Size: 41.3 KB

13.เสร็จแล้วให้กลับไปทำขึ้นตอนการนำเข้าข้อมูลได้ตามปกติ วิธีการนำข้อมูลจากภายนอก(Format Payroll)มาเข้าโปรแกรม EASY-ACC Payroll for Windows

Copyright © Business Soft Co., Ltd. All Rights Reserved. | Privacy Policy | เลขที่ทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ : 0105533127851